Tartalom

Kategória: 2012/11

Könyvtárpolitika
Vajda Kornél – Mezey László Miklós: Húszéves a 3K
Tóth Máté: A 3K-val kapcsolatos olvasói felmérés eredményei

Fórum
Koltay Tibor: Információs túlterhelés

Műhelykérdések
Antal Zsuzsanna: Olvasásnépszerűsítés nem hagyományos eszközökkel
Ludasi Tünde: XXI. századi használói igények és könyvtári lehetőségek a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetben

Estra Hungariam
Tóth Máté: Egy brnói tanulmányút tapasztalatai

Évfordulók
Kertész Gyuláné: Emlékeim Kovács Mátéról
Bényei Miklós: Kovács Máté előadás-vázlata az IFLA budapesti kongresszusára (1972)
 
Perszonália
Mezey László Miklós – Vajda Kornél: Krencseyné Győri Erzsébet (1936-2012)

Könyv
Vasbányai Ferenc: Az olvasás pártfogója
Murányi Lajos: A költő és a város. Petőfi Sándor Kunszentmiklóson

Ízelítő a lapból

Kategória: 2012/11

“A web 2.0 interaktivitása egyfajta leereszkedés, amelyet az jellemez, hogy az olvasóból valamilyen mértékben íróvá vált felhasználó vállát megveregeti a szolgáltató. Ennek egyenes következménye az, hogy a web 2.0 ideológusai tagadják a szakmai tudás, a professzionalizmus értékét. Mi mást is tehetnének annak érdekében, hogy minél hatékonyabb módon csábítsák a felhasználót arra, minél több időt töltsön egy-egy közösségi oldalon vagy fájlmegosztón? Közben szívósan formálják gondolkodásunkat, többek között azzal, hogy elemzik információs viselkedésünket, gondosan rögzítve kattintásainkat”. (Részlet Koltay Tibor cikkéből)

“A világ felgyorsult, hömpölyögnek az információk, naponta új találmányok születnek, lehetetlenné vált a teljesség igényével gyűjteni. Ezért kiemelten fontos a könyvek és az internetes tartalmak tudatos kiválasztása, a helyes szelektálás. Az olvasás szeretete, ismerete nélkül nincs új ismeretszerzés, és megoldhatatlan feladat a talált információk komplex felhasználása.” (Részlet Ludasi Tünde írásából)

Húszéves a 3K

Kategória: 2012/11

E sorok szerzői enyhén komikus, sőt nevetséges reklámfogásnak tartják, amikor különböző cégek, szervek, intézmények saját, sokszor épp csak első születésnapjukat megünneplik. Nevetségesnek, hisz minek nagyzolni, komoly jelentőséget tulajdonítani egy-két évnek. Rossz reklámfogásnak, mert – Chesterton óta tudjuk – ki hiszi el, hogy az a legjobb fogkrém, amelyet gyártója annak állít. De más megfontolásaink is vannak. Nem a születésnapos dolga, hogy magát ünnepelje. Nem bizony! A rokonok, barátok, ismerősök kedves kötelessége, hogy őt felkeressék, felköszöntsék, megünnepeljék. Az “igazi” születésnapos még arra is érezhet indítást, hogy meglepődik: hát tényleg ennyi és ennyi éve születtem? Ma lenne a születésnapom? De kedvesek vagytok, hogy számon tartjátok… (tovább…)

Címkék: , ,

A 3K-val kapcsolatos olvasói felmérés eredményei

Kategória: 2012/11

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztősége 2012 szeptemberében kérdőíves felmérés formájában tájékozódott az olvasók lapról alkotott véleményéről, meglátásairól, valamint a jövőre vonatkozó tervek megítéléséről.

Az elektronikus kérdőívre a lap szeptemberi számában és a Katalisten hívtuk fel a kollégák figyelmét, ennek köszönhetően összesen 90 személy áldozott rá egyenként tíz-tíz percet, hogy meglátásaival segítse a szerkesztőség munkáját. Ezúton is köszönjük a segítségüket!
Ez a kisszámú minta semmiképpen sem tekinthető reprezentatívnak, de a vélemények jelentős mértékben hozzájárulhatnak a lap működésének további alakulásához. A következőkben néhány mondatban összegezzük a válaszok alapján kirajzolódó legfőbb eredményeket. (tovább…)

Címkék: , ,

Információs túlterhelés

Kategória: 2012/11

Az információs túlterhelés (IT) valós probléma, viszont – az általános vélekedéssel szemben – nem újkeletű jelenség, és nem csupán az internet hatására alakult ki, viszont új “színezetet” kapott a technológia újabb vívmányainak megjelenésével. Életünk minden területére kihat. Akadályt, nehézséget jelent az üzleti életben, a tudományban és a hétköznapokban egyaránt.
Információs túlterhelésen azt a helyzetet értjük, amikor a rendelkezésre álló, potenciálisan hasznos, releváns információ mennyisége az egyén számára megnehezíti a temérdek információ hatékony felhasználását.1 Másképpen megfogalmazva: az IT az egyének (vagy rendszerek) olyan állapota, amely nem teszi lehetővé, hogy minden kommunikációs input feldolgozható vagy felhasználható legyen, így sikertelenséghez vezet.2 (tovább…)

Címkék: ,

Olvasásnépszerűsítés nem hagyományos eszközökkel

Kategória: 2012/11

“Mesével indul az olvasóvá nevelés.
Nem lesz jó olvasó az, aki nem hallgatott elég mesét.”
(Vekerdy Tamás)

Bevezető

Az irodalom és különösen a gyermekirodalom, amely az ifjú nemzedéket kívánja olvasóvá nevelni, nemcsak a gyerekszobában nyert létjogosultságot, nem csupán könyvek formájában jelenik meg manapság a polcokon, hanem az interneten is egyre inkább teret nyer. Az ún. “okostelefonok” vagyis az internetezésre is alkalmas mobiltelefonok, az e-könyv olvasók egyre olcsóbbá válása, széleskörű elterjedése pedig tovább bővítheti az olvasók körét.
Az a szülő, aki könyveket kíván venni gyermekének, egy új világot nyit meg előtte. Ma már ez a világ sokkal nagyobb, mint akár húsz évvel ezelőtt volt. A mai, XXI. századi technika eddig elképzelhetetlen szabadságot ad az információk megszerzésében, és a könyvesboltok mellett nagyon sokan már eleve az interneten keresnek könyvet vagy e-könyvet. A nagy külföldi oldalak, mint az amazon.com, már százával kínálnak e-könyveket, amit csak fel kell tenni egy alkalmas készülékre, és a diák, a felnőtt a buszon, vonaton olvashatja kedvenceit. Sajnos, magyarul még szerény a kínálat ezen a téren, de a könyveket népszerűsítő oldalakból nincs hiány. (tovább…)

Címkék: ,

XXI. századi használói igények és könyvtári lehetőségek a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézetben*

Kategória: 2012/11

A digitalizálásig vezető út

A könyvtárak története, tevékenysége ókori, középkori gyökerekig vezethető vissza. Az alexandriai könyvtártól a kolostori könyvtárakon, udvari könyvtárakon, humanista könyvtárakon és a tudományos szakkönyvtárakon át jutottunk el a nemzeti könyvtárak létrejöttéig. Ez az út voltaképpen a magánkönyvtáraktól a nyilvános közkönyvtárakig vezetett, mígnem kialakultak a könyvtári hálózatok. A könyvtáros szakmát tehát a kezdetektől az átalakulás, a folyamatos változás és fejlődés jellemezte.
Történetükben változó adat- és információhordozók szerepeltek. Kezdetben a kövek, oszlopok, agyagtáblák, később a pergamen- és papirusztekercsek szolgáltak az információk, fontosabb események megőrző anyagaként. Ezen anyagok használatával születtek meg a felbecsülhetetlen értékű kódexek, kézzel írott könyvek. A papír és a nyomtatás feltalálása után széles körben terjedt az olvasás és a tudás. Az anyagok változása, a technikák fejlődése a nyomtatott könyvek, az elektronikus könyvek, a digitális könyvek, a CD-ROM-ok, az adatbázisok és az internet világához vezetett. (tovább…)

Címkék:

Egy brnói tanulmányút tapasztalatai

Kategória: 2012/11

Bevezetés

Csehországban Brno Prága után mindenben a második, így kevesebb figyelem jut rá minden tekintetben, pedig könyvtári területen igen jelentős fejlesztések történtek a városban az elmúlt években.
Egy szakmai látogatás keretében volt szerencsém 2012. május 16-a és 18-a között három napot eltölteni a városban, és megismerkedni néhány jelentős könyvtári vonatkozású fejlesztéssel. A tanulmányutat a Pécsi Tudományegyetem belső pályázatán nyert ösztöndíj tette lehetővé, amelynek keretében a kiemelt partnerintézményekkel való kapcsolatok erősítésére, új szakmai együttműködések megalapozására van lehetőség. Az utazás elsődleges célja ez utóbbi volt, viszont a három nap során lehetőségünk nyílt meglátogatni a város könyvtárait, az egyetemet és a helyi könyvtár tanszéket. (tovább…)

Címkék: ,

Emlékeim Kovács Mátéról*

Kategória: 2012/11

A szónak hagyományos értelmében nem voltam tanítványa Kovács Máténak. Mégis egész életemben, sőt egész családom életében – elsősorban könyvtárosi, szakmai pályánk alakulásában – meghatározó szerepet töltött be.

Édesapám, Molnár Pál az ő tanácsára változtatott pedagógusi pályáján, és lett könyvtáros. Az én könyvtárosi pályaválasztásomat is döntően befolyásolta. Férjem, Kertész Gyula és Kovács Máté tanítványi-tanári szakmai kapcsolata az ELTE könyvtár kiegészítő szakán kezdődött.
A Kovács és a Molnár család kapcsolatainak kialakulása az egyetemi évekig nyúlik vissza. A szoros barátságot az egyetemi évek után is megőrizték. A meghatározó helyszín Debrecen volt. Mi – mindkét családban a három-három “gyerek” – együtt nőttünk fel. Hiszen néhány hónap különbség volt a két családban egy-egy “gyerek” születése között. Öcsémnek, Pálnak Kovács Mátéék lettek a keresztszülei, Máténak – Kovács Máté fiának – az én szüleim, de velem is keresztszülői gondoskodással törődtek. (tovább…)

Címkék:

Kovács Máté előadás-vázlata az IFLA budapesti kongresszusára (1972)

Kategória: 2012/11

Negyven esztendeje múlt annak, hogy 1972 nyarának végén (augusztus 28.-szeptember 2. között) Budapesten lezajlott az első – és mindmáig az utolsó – itthoni IFLA-kongresszus. Sorrendben ez volt a nemzetközi könyvtáros szervezet harmincnyolcadik konferenciája. Az ünnepi hangulatot szomorú esemény árnyékolta be: a tanácskozás második napjának délutánján, augusztus 29-én váratlanul elhunyt Kovács Máté1, a rendezvény egyik szervezője, a korabeli és a huszadik századi magyar könyvtárügy egyik kiemelkedő személyisége, az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszékének professzora. (tovább…)

Címkék:

Krencseyné Győri Erzsébet (1936-2012)

Kategória: 2012/11

(Fotó: Mándli Gyula)

Akik ismerték, biztosan nem hiszik el, hogy elment, mint ahogyan annak idején, az ezredfordulón azt sem tudták elhinni, hogy nyugdíjba vonult. Győri Erzsébet több mint fél évszázadon át a magyar könyvtárügy egyik meghatározó, számos területén maradandót alkotó, bátran mondhatni, nagy hatású személyisége volt. Pedig a kegyetlen valóság az, hogy szeptember második hétvégéjén itt hagyta a földi világot, és mindhalálig érdeklődő tekintete immár nem pásztázza a honi könyvtárügy újabb és újabb fejleményeit. (tovább…)

Címkék:

Búcsúztató

Kategória: 2012/11

A Könyvtári Intézet, Erzsi utolsó és legkedvesebb munkahelye, valamint a könyvtárosok kicsiny konfraternitása, továbbá a barátok nevében szólnék néhány szót. De máris a tautológia bűnébe estem. Hisz’ az, hogy valaki hazai könyvtáros és Erzsi jó barátja, ugyanazt jelenti. Az ilyesféle ismétléseket Erzsi több száz írásomból gyomlálta ki könyörtelenül, de erre immáron nincs módja. De a tautológia ezúttal elkerülhetetlen volt. Győri Erzsi kislány kora óta volt könyvtáros. És – azt hiszem, nem túlzás a szó – szinte minden magyar (határon inneni és túli) magyar könyvtárost személyesen ismert. És akit ő – könyvtárosként – megismert, annak barátja is lett. Aki pedig Győri Erzsit megismerte, aki vele találkozott, szintén a szívébe, barátságába kellett fogadnia Őt. (tovább…)

Címkék:

Az olvasás pártfogója

Kategória: 2012/11

“Az olvasás pártfogója” – olvassuk a Nemes Erzsébet tiszteletére összeállított kötet címlapján. Mi más lehetne egy könyvtáros, ráadásul egy könyvtárigazgató? – gondoljuk rögvest, de a laudációkat látva, az ünnepelt gazdag szakirodalmi termését áttanulmányozva, és elmélyedve a barátok, kollégák, tisztelők írásaiban, máris találónak, sőt pontosnak érezzük a megfogalmazást.
A kezünkben tartott könyv szerzői ugyanis az előtt az ember előtt hajtanak fejet, aki pályája során mindvégig következetesen ragaszkodott a könyvtáros alapvető feladatához: mindent megtett azért, hogy az olvasók – vagy nevezzük őket könyvtárhasználóknak – megtalálják azt, amit a könyvtárban keresnek, és leljenek munkájuk végzése közben élvezetet, szellemi kalandot, gazdagodást. Ez a cél szabta meg tevékenységét az Olvasókörök Szövetségének és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Olvasószolgálati Szekciójának élén, a Magyar Olvasástársaság tagjaként is.
Színes a kötet, ha a benne fogalt témákat tekintjük. Ismertetésemben azt a fonalat követem, amely a szakmaiságtól a személyesig húzódik. (tovább…)

Címkék:

A költő és a város. Petőfi Sándor Kunszentmiklóson

Kategória: 2012/11

Lehet még Petőfiről újat írni? Íme, egész kötetnyit. Informatívat, élményszerűt, amely megállja a helyét akár a szakirodalom vitrinében, akár a kistáskában” – olvashatók a kötet hátsó borítóján Ábrahám Erika ajánló sorai, melyek találóan foglalják össze a mű lényegét és valamennyi erényét. (Reméljük, tisztelt olvasónk nem itt szembesül először a szerző nevével, akit hol tanárnak, hol könyvtárosnak vagy helytörténésznek titulálnak, amit tehetnek is, hiszen száznál jóval több publikációja mindezen tevékenységei során keletkezett.) (tovább…)

Címkék: ,

Címkék