Beszámoló az Országos Könyvtári Kuratórium tevékenységéről (2000-2008)

Kategória: 2009/ 4

Az Országos Könyvtári Kuratórium (OKK) 2008 decemberében fejezte be működésének második ciklusát. Ez a tény jó alkalmat teremt arra, hogy áttekintsük a testület elmúlt nyolc évben végzett tevékenységét és az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat. Ahhoz, hogy reálisan ítélhessük meg az OKK tevékenységét érdemes felidéznünk létrehozatalának előzményeit, célját és a testület létrejöttét elrendelő, valamint a működését meghatározó jogszabályi kereteket.

Az OKK létrehozatalának körülményei

Már 1997-ben a “könyvtári törvény”1 tervezetének elkészítése során megfogalmazódott az a javaslat, hogy a nemzetközi könyvtári tapasztalatokat is figyelembe véve, létre kellene hozni az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) mellett működő “board”-ot. A javaslat szerint ez egy olyan testület, amely alkalmas a társadalmi kontroll érvényesítésére a nemzeti könyvtár működésével kapcsolatban. A jogszabály tervezetének előkészítésében részt vevő könyvtáros szakemberek és az OSZK vezetői egyaránt támogatták ezt az elgondolást. Ez a javaslat egyébként teljes mértékben egybeesett a törvénytervezet általános szellemiségével, amit az Országgyűlés által elfogadott törvény preambuluma így fogalmazott meg: (tovább…)

Címkék:

Címkék