A nyilvános könyvtárak jegyzékének, valamint a költségvetési szervek jogállásának és gazdálkodásának 2008. évi változásairól

Kategória: 2009/ 5

2009. január 1-jén lépett hatályba a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény1 (a továbbiakban: Kt.), valamint módosult az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), amelyek jelentős változást hoznak a költségvetési szervek alapítását, átalakítását, megszüntetését illetőleg.
A Kt., amely tehát meghatározza a költségvetési szerv fogalmát, típusát, létrehozásának feltételeit, két fő részből áll: az első rész szabályozza a költségvetési szervek jogállását, a második pedig ehhez igazítja, módosítja az Áht. intézményi gazdálkodásának szabályait.
A Kt. 2. § (2) értelmében a költségvetési szerv létrehozásáról jogszabályban vagy határozatban kell rendelkezni. A jogszabály vagy határozat alapján alapító okiratot kell az alapító szervnek2 kiadni. A költségvetési szerv alapító okiratának tartalmi elemeit korábban az Áht., jelenleg viszont a Kt. 4. §-a tartalmazza3. Ennek értelmében fel kell tüntetni az alapító okiratban a szakmai alapfeladatot is, amelyet – a könyvtár esetében – az 1997. évi CXL. tv. 55. és 65. §-a határozza meg, ezért indokolt a feladatokat részletesen is felsorolni az okiratban. A költségvetési szervekről a kincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet.

(tovább…)

Címkék:

Címkék