Hogyan építsünk nemzeti névteret? Egy működő példa: a cseh Nemzeti Besorolási Adatbázis1

Kategória: 2013/ 7

Bevezető

A komplex adatkapcsolódások létrehozásával kiépülő, az információk magas fokú visszakereshetőségét biztosító szemantikus hálózatok olyan nyelvi (lexikai) adattárak, ontológiák létezését feltételezik, amelyek struktúrája alkalmas a fogalmi relációk leképezésére. Ahhoz, hogy a névterek (névtárak) az entitások és viszonyaik tekintetében minél átfogóbbak legyenek, a szakszerűséget is garantálni képes országos vagy nemzetközi szintű koordinációra van szükség, valamint – ezzel szoros összefüggésben – a megfelelő szervezeti keretek megteremtésére.
Jó példa a nemzetközi koordinációra az OCLC (Online Computer Library Center) által működtetett VIAF (The Virtual International Authority File = Nemzetközi Virtuális Besorolási Állomány)2, amely jelenleg 19 jelentős könyvtár egységesített személynévállományát szolgáltatja, illetve teszi egy közös felületen elérhetővé. Európai szintű kezdeményezés a Linked Heritage projekt3 keretében kifejlesztett Terminology Management Platform4, amely az Europeana számára tervezett eszköz, és a digitális tartalmak szolgáltatóinak nyújt segítséget szabványos tárgyszó-rendszerek, többnyelvű kontrollált szótárak létrehozásához. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék