Magyar néprajzi bibliográfia 2003-2004

Kategória: 2009/ 4

Úgy gondolom, hogy a 3K olvasóközönsége számára szükségtelen külön bekezdésben értekezni a nemzeti szakbibliográfia műfajának mibenlétéről, fontosságáról, lehetséges megjelenési formátumairól – különösen az úgynevezett nemzeti tudományok (irodalom, nyelvészet, történettudomány, néprajz, művészettörténet stb.) vonatkozásában. Elegendőnek tartom örömmel bejelenteni, hogy a tavalyi év végén megjelent ezek egyikének – a néprajznak – újabb kurrens nemzeti szakbibliográfiai kötete Magyar néprajzi bibliográfia, 2003-2004 címmel.
A kiadványsorozat még rejtett bibliográfiaként az 1971-es tárgyévvel indult és évente került napvilágra a Néprajzi Hírek hasábjain A magyar néprajztudomány bibliográfiája címmel. Az 1988-as tárgyévtől önálló kiadványként, Magyar néprajzi bibliográfia címmel jelenik meg a Néprajzi Múzeum Könyvtárának gondozásában, az 1991-es tárgyévtől kétévi összefoglalásként. A 2003/2004. évi publikációkat regisztráló kötetet – hasonlóan az előző ciklushoz – a Néprajzi Múzeum adta közre a Nemzeti Kulturális Alap anyagi támogatásával. Gyűjtőkörének tartalmi szempontjait a kiadvány előszava így határozza meg: “Az anyaggyűjtés a korábbi évekhez hasonlóan kiterjedt a határon túli magyar néprajzi kutatás könyv- és cikktermésére és részben a magyarországi kutatók külföldön megjelent műveire is. (tovább…)

Címkék:

Címkék