Időcserepek. Szubjektív válogatás az MKE 75 éves történetéből

Kategória: 2011/ 1

Tisztelt Ünneplő Közönség, Hölgyeim és Uraim!

Előadásom előtt engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki Bényei Miklósnak, az MKE történetét feldolgozó kézirata rendelkezésemre bocsátásáért!
Egy megállapítással kell kezdenem. Az MKE 75 éves, hetvenöt esztendeje alakult meg a magyarországi könyvtárosok és a hozzájuk csatlakozó levéltárosok egyesülete, de a múltunk ennél sokkal régebbi időkig nyúlik vissza. A magyar könyv és könyvtárosság története ugyanis magában foglalja az írás, a könyvnyomtatás, a könyvkötészet, a papírgyártás történetét, és kapcsolatos a magyar tudomány- és irodalomtörténettel is. A magyar könyv ismert történetének kezdetei Szent István királyunk koráig vezetnek vissza, aki elrendelte egyházaink ellátását misekönyvekkel. 1090 előttre datáljuk az első Magyarországon írt könyvet, a Hahóti kódexet, 1473 pünkösdjére pedig megjelent Andreas Hess budai nyomdájában az első Magyarországon nyomtatott, 133 kisívrét terjedelmű könyv, a Chronica Hungarorum. Néhány évtized elteltével, az egyébként “sötét” jelzővel illetett középkorban már számos magyar nyomdában készítenek latin, német, szlovák és magyar nyelven írt könyveket.

(tovább…)

Címkék:

Címkék