Az egész életen át tartó tanulás kiterjedésének hatása a könyvtárak tevékenységére* – Hazai helyzetkép és lehetőségek

Kategória: 2009/ 9

Az Európai Unió oktatásfejlesztési programjai – nemzetközi pályázati projektek közvetítésével – Magyarországon is egyre jobban elterjednek. Az élethosszig tartó tanulás ma már nemcsak elméleti szinten kerül szóba, hanem gyakorlatias módon válik valósággá Magyarországon is.
A 2000-ben megfogalmazott Lisszaboni stratégia megvalósítása láthatóan nem a tervezett ütemben történt. A célkitűzések teljesíthetősége érdekében reformokra volt szükség: a meglévő oktatási-képzési rendszerek nem voltak képesek a kitűzött célok megvalósítására, ezért nyitni kellett az oktatás egyéb formái felé. A Bolognai Nyilatkozattal (1999) elinduló folyamat során például a korábban széttagolt, összehangolatlan egyetemi oktatási rendszer egységes európai felsőoktatási térséggé bővült, és az oktatás más szintjein is elindult az egységesítés.
Emellett nyilvánvalóvá vált, hogy a szervezett oktatás keretein kívül is komoly erőforrások bevonása lehetséges és szükséges a Tudás Európájának kiépüléséhez. A nyitás két irányba történt: a nem formális tanulás, illetve a különböző közösségi színterek oktatás-képzésbe történő bevonása felé. Ebben a kontextusban került előtérbe a közgyűjtemények szerepe az oktatás-képzésben. A közgyűjtemények (könyvtár, levéltár és múzeum) az élethosszig tartó tanulás eszméjéhez kapcsolódva jelentős szerepet játszhatnak az iskolán kívüli képzésben, és adottságaiknak megfelelően természetes közösségi helyszínt biztosítanak ezen tevékenységek számára. (tovább…)

Címkék:

Címkék