Kárpátok Eurorégió – eredmények és lehetőségek

Kategória: 2009/ 8

Az eurorégió olyan jól behatárolható földrajzi területet jelöl, amely több ország adott területét foglalja magába, amely országok megállapodnak abban, hogy összehangolják tevékenységüket a határ menti térségek eredményesebb fejlesztése céljából. Vagyis olyan terület, ahol az interregionális, a határokat áthidaló gazdasági, szociális, kulturális, illetve más jellegű együttműködések léteznek több állam, illetve helyi önkormányzataik között.
A Kárpátok Eurorégió a volt szocialista országokban történt változásokat követően jött létre azokból a térségekből, amelyek saját országaikban a periférián helyezkednek el, gazdasági-társadalmi értelemben kevésbé fejlettek. Ez volt az első olyan eurorégió, amely a korábbi keleti blokk országainak adott területeit fogta össze, és ahol hasonló történelmi múlt és tradíciók kötik össze az embereket. A politikusok, felismerve a közös érdekeket, a már meglévő jó kapcsolatokat, 1993. február 14-én létrehozták a Kárpátok Eurorégiót. Ez különösen fontos volt abban az időszakban, amikor Európában nemzeti indíttatású zavargások voltak, Jugoszláviában háború dúlt. Az eurorégió számára a legnagyobb kihívást az a tény jelentette és jelenti még ma is, hogy területe potenciális válsággóc, geopolitikai konfliktusok forrása lehet. A Kárpátok Eurorégió megalakulásakor mintegy 53 000 km2 területet ölelt fel, közel ötmillió lakossal. Jelenlegi területe 161 192 km2, csaknem 16 millió lakossal. A mellékelt térkép szemléletes magyarázatot ad az eurorégió létrejöttére. S arra is, mely megyék és miért maradnak majd ki a későbbiekben, vagy korlátozódik tevékenységük a minimálisra a régióban. Bár a kivétel mindig, így jelen esetben is erősíti a szabályt; Hargita egyik legtávolabbi megyeként sok szakterületen a legaktívabb. Így van ez könyvtárszakmai területen is. (tovább…)

Címkék:

Címkék