Tartalom

Kategória: 2016/ 4

Könyvtárpolitika
Dancs Szabolcs: Ismét az ETO hasznáról – az új elektronikus kiadás előkészületeinek fényében

História
Pogány György: A könyvtári állomány politikai célú megtisztítása, selejtezése 1945 után

Napló
Jáki László: A könyvtár és a könyvtáros szerepe az olvasás igényének felkeltésében

Könyv
Kégli Ferenc: A 90 éves Péter László köszöntése – bibliográfiával
Vajda Kornél: A tanuló felnőtt
Bényei Miklós: Újraolvasva (4) Ladikon az ősmagyar hazába

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2016/ 4

„Az újabb ETO-kiadások magyar nyelven való megjelentetésének fontosságához nem férhet kétség. Kérdéses lehet azonban, melyek a kiadás praktikus, egyszersmind költséghatékony keretei. A cikknek nem célja az egyes modellek részletekbe menő ismertetése, annyit azonban érdemes elmondanunk, hogy a szóba jöhető elképzelések között az OSZK a – saját tulajdonú – Relex névtér-kezelő alkalmazás felhasználását tartja a célra leginkább alkalmasnak. E megoldás előnye, hogy a rendszer egyaránt alkalmas polihierarchikus tárgyszó-rendszerek (tezauruszok) építésére és az ETO Konzorcium által rendelkezésre bocsátott mesterállomány gondozására és publikálására MARC adatcsere-formátumban, valamint a kétféle feltáró eszköz összekapcsolására, ezáltal még hatékonyabb kiaknázására.” (Dancs Szabolcs) (tovább…)

Ismét az ETO hasznáról ‒ az új elektronikus kiadás előkészületeinek fényében

Kategória: 2016/ 4

Az információkereső nyelvek mint a tartalmi visszakeresés legfontosabb eszközei

A könyvtár alapvető feladatai közé tartozik, hogy segítse a felhasználót az információ gyors megtalálásában, gyűjteményét a célnak megfelelően rendszerezze, illetve, hogy gondoskodjon a sokrétű visszakeresést lehetővé tevő tartalmi feltáró eszköz(ök)ről. A könyvtárak alapvetően kétféle információkereső nyelvet használnak a dokumentumok tárgyi alapú visszakeresésének biztosítására: természetes nyelvi elemekből épülő hierarchikus tárgyszó-rendszereket, valamint a tartalmat kódok (jelzetek) alkalmazásával kifejező mesterséges nyelveket, amilyen az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) vagy a Dewey-féle osztályozás. A kétféle – analitikus és szintetikus – megközelítés ötvözése, a kétdimenziós visszakeresés alkalmazása adja a találatok optimumát. Az ETO-t emellett világszerte használják a nemzeti bibliográfiákban fellelhető dokumentum-leírások rendszerezésére, így az Országos Széchényi Könyvtár is az ETO alapján csoportosítja a Magyar Nemzeti Bibliográfia tételeit. Magának az ETO-nak a létrejötte a Nemzetközi Bibliográfiai Intézet által megálmodott világbibliográfia céljához kötődik. (tovább…)

Címkék:

A könyvtári állomány politikai célú megtisztítása, selejtezése 1945 után [1]

Kategória: 2016/ 4

A második világháború okozta pusztításon túl a magyar könyvtárügyet, tágabban a hazai szellemi életet nehezen megbecsülhető anyagi és eszmei kár érte 1945 után a könyvtári állomány politikai szempontú selejtezésével. Több hullámban került sor a könyvek és egyéb sajtótermékek kivonására a köz- és magángyűjteményekből, amelyek 1945-ben kezdődtek és ugyan változó intenzitással, de szinte a szocialista könyvtárügy egész időszakában folytatódtak. Jelen írás az 1956-ig történteket foglalja össze az eddigi szakirodalom és újonnan előkerült levéltári adatok alapján. (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtár és a könyvtáros szerepe az olvasás igényének felkeltésében

Kategória: 2016/ 4

Egy nagyobb tanulmány előkészületeinek keretében arra kerestünk választ, hogy a fiatalok milyen hatások, körülmények által váltak, válhattak olvasóvá. A sok-sok hatás és körülmény között az egyik volt a nyilvános könyvtár szerepe. Sokan voltak olyanok, akiket a közkönyvtárak segítettek abban, hogy megszeressék az olvasást. Összeállításunkban teljességre természetesen nem törekedhetünk, célunk csupán annyi, hogy felvillantsunk olyan eseteket, amelyek azt bizonyítják, hogy a nyilvános könyvtárral, illetve a könyvtárossal való találkozás meghatározta a fiatal olvasók további életútját. Megismertetett velük egy új világot, kinyitott előttük egy olyan kaput, amely elvezetett a rendszeres olvasás és esetenként az írás gyönyörűségéhez. (tovább…)

Címkék:

A 90 éves Péter László köszöntése – bibliográfiával

Kategória: 2016/ 4

A 3K olvasói számára – úgy gondolom –, talán nem is kellene bemutatni Péter László irodalomtörténész személyét, hiszen minden könyvtáros számára ismert, hogy ő volt az Új magyar irodalmi lexikon főszerkesztője, vagy Juhász Gyula összes művei kritikai kiadásának a szerkesztője. A kevésbé fiatal (és nem dél-alföldi) kollégák előtt pedig az is ismert lehet, hogy a 3K előzményeiben, az A Könyvtárosban, illetve a Könyvtárosban 1953-tól számos közleménye volt olvasható. (tovább…)

Címkék:

A tanuló felnőtt

Kategória: 2016/ 4

(Maróti Andor: A tanuló felnőtt. Budapest, ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért
Alapítvány, 2015. 204 p.)

 

 

A fenti címmel jelent meg Maróti Andor legújabb kötete. A cím maga is telitalálat, hiszen egy olyan tanulmánygyűjteményről van szó, amelyben valamennyi írás arról szól, amit a cím ígér. Éppen ezért talán nem is tekinthető tanulmánygyűjteménynek – jóllehet valóban különböző címek alatt és különböző időszakokban megjelent írásokról van szó –, hanem annak, ami valójában: a témakör monografikus szempontú és igényű feldolgozásának, ahol a különálló írások inkább fejezetek, mintsem önálló alkotásoknak. (tovább…)

Címkék: ,

Újraolvasva – hatvan-hatvanöt év múltán

Kategória: 2016/ 4

[4.] Ladikon az ősmagyar hazába

Jóval idősebb testvérem már kisgyermekként szenvedélyes olvasó volt. Csak hát szüleink szegények voltak, könyvre csak hébe-hóba futotta, könyvtár meg akkor még nem létezett a falunkban. Viszont a szomszédunkban volt a postahivatal, a postamesternőnek pedig szép kis könyvgyűjteménye volt, egy-két folyóiratra, hetilapra is előfizetett. (tovább…)

Címkék:

Címkék