Tartalom

Kategória: 2011/12

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Balogh András: Könyvtárak a globalizáció korában 2.0. Bevezetés a könyvtárügy nemzetközi politikai gazdaságtanába : könyvtári globalizáció alulnézetben. II. rész 3-21

MŰHELYKÉRDÉSEK
Vraukóné Lukács Ilona: Gondolatok a külhoni magyar könyvtárak és könyvtárosok támogatásáról 22-29
Mezey László Miklós – Pegán Anita: “A könyvtár, ami összeköt”. Interjú a “Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” című ösztöndíjprogram résztvevőivel 30-40

NAPLÓ
Koncz Károly: Bibliotékákrúl, könyvekrűl, írásrúl, olvasásrúl 41-49

ÉVFORDULÓ
Bibó István, ifj.: Köszöntő 50  Nemes Erzsébet: Bibó István életútjának főbb állomásai 51-54
Vajda Kornél: Bibó István, a könyvtáros 54-57

KÖNYV
Bársony István: Tartalmas visszatekintés a csongrádi honismereti munkára 58-61
Futaky László: Széchenyi István és Bihar vármegye 62-64

Könyvtárak a globalizáció korában 2.0

Kategória: 2011/12

Bevezetés a könyvtárügy nemzetközi politikai gazdaságtanába: könyvtári globalizáció alulnézetben

II. rész

“For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence – on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations.”19
John F. Kennedy

Könyvtárügy a szocialista forradalmak és az imperialista ellenforradalmak kettősségének “posztmodern dialektikájában”

A totalitarizmusok erőszakolt és ideológiailag presszionált selejtezési és gyarapítási “projektjei” tehát csak “kísérleti” és természetesen kétarcú előjátékai voltak a posztmodern korának, korántsem befejezett minőségei. A magyar könyvtárügy dokumentum-értékvesztésének, gyarapodásának mélyszerkezetét is e kettős elv alapján kell értékelni. A modern kor totalitarizmusai egyszerre jelentettek szociális-kulturális felemelkedésre való törekvést, a szükségletekben és kielégítőkben való bővelkedést, valamint ideológiai alapú kulturális ellátást, amely egyben jelentette bizonyos tartalmak alulreprezentálására, megsemmisítésére, míg mások felülreprezentálására, kizárólagosságára való törekvést, vagyis állománygyarapítást-állományapasztás is. (Némely “posztmodern” állományalakítási filozófiák kísértetiesen hasonló elvekkel reprezentáltatnák fölül a lektűrt, a “klasszikus” műveltség, az állomány még mindig döntő részének rovására.) (tovább…)

Címkék:

Gondolatok a külhoni magyar könyvtárak és könyvtárosok támogatásáról

Kategória: 2011/12

A rendszerszerű együttműködés alapja a rendszeres könyvellátás

Az anyaországi könyvtáros társadalom hosszú évek óta nagyon sokféle módon segíti a külhoni magyar könyvtárosokat és könyvtárakat. Vitt bennünket a segíteni- és a tenniakarás. Volt, amit örömmel vettek, volt amit elfogadtak, de nagyon kevés alkalmat kaptak arra, hogy megfogalmazhassák, nekik valójában mire van szükségük. Volt példa arra is, hogy ezt megtették, de többször inkább nem. S amit a legnagyobb problémának érzek, hogy néhány szép, új könyv, vagy egy nagyobb mennyiségű használt könyvhöz való hozzájutás számukra olyan sokat jelentett, hogy közben alapvető feladatokról, mint a szisztematikus állománygyarapításról, a könyvtári rendről az általunk használt értelemben, szinte meg is feledkeztek. Ezt semmiképpen nem írnám az igénytelenség számlájára, inkább egyfajta beletörődés következményének tartom. Annak, hogy a könyvtáros presztízse arrafelé sem a népszerűségi lista élén áll, hogy társadalmi és anyagi megbecsültségük talán nem is téma. Annak, hogy a könyvtárak állományának nyelvi megoszlása nem tükrözi a magyar lakosság arányát egy adott településen. Annak is, hogy kevés kivételtől eltekintve, pl. az iskolai könyvtárosok munkája – az elavult, használhatatlan magyar nyelvű állomány miatt is – gyakorlatilag a tartós tankönyvek őszi kiosztására és nyár eleji visszaszedésére korlátozódik. (tovább…)

Címkék:

“A könyvtár, ami összeköt”

Kategória: 2011/12

Interjú a “Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése” című ösztöndíjprogram résztvevőivel

2011. április végén jelent meg Kövér Lászlónak, a Magyar Országgyűlés elnökének a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtáros szakemberek közös munkavégzését, tapasztalatcseréjét, együttműködését támogató pályázati felhívása. A Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című ösztöndíjprogramra Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna magyar könyvtárosai jelentkezhettek. Az ösztöndíjat tíz pályázónak ítélték oda. Az eredetileg nyolc főre tervezett létszám ugyanis kibővült még két könyvtárossal, mivel a bíráló bizottság munkájában részt vevő társadalmi szervezetek – az Informatikai és Könyvtári Szövetség, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma és az Ábel Alapítvány – képviselői javaslatot tettek további egy pályázó meghívására, és vállalták e meghívás költségeinek finanszírozását. Tizedikként pedig a doktori fokozattal rendelkező Zágorec-Csuka Juditot mentorként hívta meg az Országgyűlési Könyvtár. (tovább…)

Címkék:

Címkék