Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2020/ 2

„Az okos városokkal kapcsolatos gondolkodásból sokszor hiányzik a könyvtár, azonban a könyvtárak folyamatos változása, új funkciói lehetőséget biztosítanak a helyi okos város projektekben való részvételre. A K2 továbbképzési napon arra kerestük a választ, hogy a könyvtárak hogyan támogathatják az okos városok kialakulását, hogyan és kivel lenne érdemes együttműködni, hogy megmutathassuk az intézményekben rejlő potenciált. Ez a program abból a célból jött létre, hogy párbeszédet kezdeményezzünk, gondolkodást indítsunk el az okos városokkal foglalkozó szakemberek és a könyvtárosok között. Az előadásokat követő workshopon pedig az induláshoz szükséges ötleteket kívántuk csoportmunkában összegyűjteni.” (Békésiné Bognár Noémi Erika – Juhász Réka)

„A népszerű nevén »Könyvtár, ami összeköt« program fő célkitűzése, hogy támogassa a Kárpát-medencében a fiatal magyar könyvtárosok határokon átívelő szakmai tevékenységét, segítsen olyan személyi hálózat kialakításában, amely alkalmas különböző könyvtárszakmai kérdések gyors és hatékony megoldására, továbbá hozzájárul az anyanyelvi kultúra megőrzéséhez. Fontos cél az egy hónap alatt a tapasztalatcsere és az együttműködések kialakítása, valamint az anyaországi és a határon túli könyvtári rendszer megismerése.” (Villám Judit)

„Harminc évvel ezelőtt, amikor a világ minimum 90%-a legföljebb hallomásból ismerte a számítástechnikát, amikor Magyarországon nagyon kevesek napi munkaeszköze volt a számítógép, rendkívüli előrelátás és önbizalom kellett ahhoz, hogy egy frissen alakuló betéti társaságnak az Arcanum nevet adják. Három évtized múltán azonban – az újságíróktól a történészekig, a könyvtárosoktól a családfakutatókig, akik (e sorok írójához hasonlóan) naponta kutatnak az adatbázisokban – sok tízezer ember számára az Arcanum neve a rátalálás, a felfedezés titkos csodaszerét jelenti.” (Tószegi Zsuzsanna)

Címkék