Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2016/ 6

„A digitális szolgáltatások növekvő igénybevétele mellett nőhet a személyes könyvtárlátogatások száma is, ha olyan dolgokat találhatnak a könyvtárban, amelyek megismerésére eddig nem vagy csak nagyon alkalomszerűen (vetítés, előadás) volt lehetőség, továbbá tudjuk, hogy jelentős ama dokumentumok száma, amelyek a szerzői jogok figyelembevételével a továbbiakban digitálisan is
csak a könyvtárban lesznek elérhetők.” (Kenyéri Katalin)

„Amiben a (FSZEK) Központi Könyvtár valóban kuriózumnak számít több más műemléki könyvtárral szemben, hogy itt egy élő, lüktető, mindenki számára nyitott és nyilvános könyvtári funkciót szolgál a barokk környezet: nem sok helyen teheti meg a látogató, hogy carrarai
márványból készült kandalló mellett kényelmesen, fotelbe süllyedve böngéssze akár órákon át a napi sajtót, olvassa kedvenc regényét, vagy éppen az őt érdeklő szakirodalmat.” (Balogh András – Csoma Éva)

„A könyvtár a feltárással teszi tartalmi szempontból visszakereshetővé a gyűjteményben lévő dokumentumokat. A könyvtárosok szubjektív benyomásai alapján kijelenthető, hogy a jelzeteket, tárgyszavakat elsősorban saját magunknak készítjük. A feldolgozó és a tájékoztató könyvtárosok után a könyvtár vezetősége számára is van jelentősége ezeknek az információknak, de a használók
számára ez a munka kevésbé releváns.” (Bognár Noémi Erika – Tóth Máté)

Címkék