Tartalom

Kategória: 2016/ 6

Könyvtárpolitika
Kenyéri Katalin: A könyvtári jogszabályok változásából jöhet a könyvtári rendszer szolgáltatásainak lendülete
Balogh András – Csoma Éva: Könyvtárséták a „kultúrpalotában” (tovább…)

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2016/ 6

„A digitális szolgáltatások növekvő igénybevétele mellett nőhet a személyes könyvtárlátogatások száma is, ha olyan dolgokat találhatnak a könyvtárban, amelyek megismerésére eddig nem vagy csak nagyon alkalomszerűen (vetítés, előadás) volt lehetőség, továbbá tudjuk, hogy jelentős ama dokumentumok száma, amelyek a szerzői jogok figyelembevételével a továbbiakban digitálisan is
csak a könyvtárban lesznek elérhetők.” (Kenyéri Katalin) (tovább…)

A könyvtári jogszabályok változásából jöhet a könyvtári rendszer szolgáltatásainak lendülete

Kategória: 2016/ 6

Két nagy témában és több – a könyvtári rendszer alappilléreit érintő – kérdésben módosult 2015-ben a könyvtári törvény; a módosítást a 2015. évi CCVII. törvény vezette be. Az egyik téma a kiadványok köteles példányainak szolgáltatására vonatkozik, a másik a könyvtári dokumentumokat érintő alapvető kérdések törvényi szinten történő megfogalmazását jelenti. (tovább…)

Címkék: ,

Könyvtárséták a „kultúrpalotában”

Kategória: 2016/ 6

A könyvtár közgyűjteményi, rekreációs és turisztikai
„határátlépései” egy fővárosi példa alapján

„Az »esztétikai megkülönböztetés« […] létrehozza a szimultaneitás
valóságos térbeli helyeit: az »egyetemes könyvtárat« az irodalom területén, a múzeumot,
az állandó színházat, a hangversenytermet stb.”
1

Gadamer

A könyvtár, a könyvtári intézményrendszer korunkban történő fogalmi újradefiniálásának tudományos, technológiai, társadalomtudományi, „filozófiai”, módszertani paradigmaváltásainak folyamatai mögött komplex társadalmi-gazdasági szükségszerűségek, technológiai fejlődési trendek, használói, szolgáltatói szemléletmódok, igények és elvárások változásai húzódnak meg. (tovább…)

Címkék:

Tartalmi feltáró eszközök használata a magyarországi könyvtárakban

Kategória: 2016/ 6

Bevezetés

A könyvtárak összetett funkciórendszerében a publikált tudás teljességének gyűjtése, feldolgozása és szolgáltatása folyamatosan kiemelt feladatot jelent, amelynek előfeltétele a gyűjteményben lévő dokumentumok formai és tartalmi feltárása. A feldolgozás számos célja közül kiemelhetjük a tartalom reprezentációját, a dokumentumok egyetemes számbavételét, az egyedi rekord visszakereshetőségének biztosítását. Erre számos osztályozási rendszert dolgoztak ki a történelem folyamán, amelyek közül a XX. században emelkedett ki az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO), amely nemzetközi szinten egységes rendszert kínál a könyvtáraknak a dokumentumaik rendszerezésére, tartalmi feltárására. (tovább…)

Címkék:

Tavaszi információs napok az EISZ-tagkönyvtárak számára

Kategória: 2016/ 6

Immár hagyománynak nevezhető a kiadói bemutatkozó előadások sorozata az MTA Könyvtár és Információs Központ épületében az EISZ Nemzeti Program intézményei számára. A nemzeti program 2016. évi munkatervében a 2017. évre vonatkozó intézményi adatbázisigények felmérése a korábbi évektől eltérően tavaszra esik. A korábbra hozott munkafolyamat segíti a program fenntartható működését: az igények ismeretében már tavasszal–nyáron lehetséges az árajánlatok bekérése, majd ősszel az árak ismeretében dönthetnek a könyvtárak a tényleges előfizetésekről. (tovább…)

Címkék:

A 75 éves Varga Csaba professzor és a könyvtárak

Kategória: 2016/ 6

Varga Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja Jogtudományi Intézetének munkatársa, az MTA doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Jogbölcseleti Intézetének professor emeritusa 2015 májusában fordult az Országos Széchényi Könyvtárhoz, illetve a Magyar Elektronikus Könyvtárhoz, hogy felajánljon tudományos munkája, intézményes kapcsolatai révén birtokába jutott határon túli nyomtatott kiadványokat, valamint saját tudományos munkásságának egészét reprezentáló, digitalizált könyveket. (tovább…)

Címkék:

„Iszonyú mennyiségű katalógusdobozt bújtam át”

Kategória: 2016/ 6

Szüleim hatalmas könyvszekrényével és a könyvtárral találkozni gyermekkoromban szinte egyet jelentett. Otthon persze bőrbordázatú kincsek, könyvtárban újrakötött könyvek. De a Pécsi Egyetemi Könyvtár katalógusfolyosóján végighaladni olyan volt, mintha az ember a világ ütőerére helyezte volna az ujját. Tudniillik anyám oda járt, mert Pécsett az úrasszonyok úgy gondolták, hogy választékos ízlésüknek nem egy városi könyvtár tömegessége dukál. (tovább…)

Címkék:

A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfiája (1825–2015)

Kategória: 2016/ 6

„Harkány 13,5 hektáros ősparkjában a több százéves fák és a Zsolnay-féle eozinos szökőkutak között található a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő, ami Közép-Európa egyik leghíresebb fürdőhelye. A pihentető, frissítő és gyógyító kezelések mellett, a holisztikus gyógymódok mellett is elköteleztük magunkat, hogy a kezelések során vendégeink teste és a lelke újra harmóniába kerülhessen egymással.” Ez olvasható www.harkanyfurdo.hu weboldalon, ahol megtudhatjuk azt is, hogy az ásványi anyagokban bővelkedő, ionokban gazdag termálvíz milyen betegségek gyógyításában kiemelkedő hatású. A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra két éve fölkerült a Baranya Megyei Értéktárban nyilvántartott 31 nemzeti érték közé. (tovább…)

Címkék:

Újraolvasva – hatvan-hatvanöt év múltán

Kategória: 2016/ 6

[6.] Sztálinvárosi gyerekek

A Sztálinvárosi gyerekek szépirodalmi formában megjelenített, ifjúsági, pontosabban gyermekregény köntösébe bújtatott politikai propaganda, az úgynevezett szocialista gazdaság kiemelt nagyberuházásának, a dunapentelei Dunai Vasmű és vele együtt egy új város építésének sajátos krónikája.  Amikor Palotai Boris könyvét közzétették, alig múltam tízéves. Hamar eljutott községünk népkönyvtárának letéti állományába, talán az általános iskola könyvtárának rendkívül szegényes gyűjteményébe is. Arra nem emlékszem, hogy felvették-e a kötelező olvasmányok hivatalos listájára, de azt tudom, hogy a tanítóink (bocsánat, ekkor már többnyire a Pedagógiai Főiskolát levelező tagozaton végzett szaktanárok) – főleg az igazgató – igencsak szorgalmazták az elolvasását. (tovább…)

Címkék:

Címkék