Negyed évszázad képes krónikája

Kategória: 2014/ 4

A rendszerváltozás hajnalán és éppen a Szent István Év fél évszázados évfordulóján, 1988-ban alakult újjá a székesfehérvári Vörösmarty Társaság. Az újjáalakulás negyed százados jubileuma alkalmából jelent meg Tibai Tibor összeállításában az a történetidéző album, amely teljesség igényű és szemléletes képet ad a hajdani koronázó város irodalmi és kulturális életében meghatározó szerepet betöltő egyesület munkájáról, szerepéről és jelentőségéről.A Vörösmarty Társaság “igazi története” jóval régebben kezdődött, még a kiegyezés esztendejében, 1867 márciusában vetődött föl Fekete Jánosban az a gondolat, hogy létre kellene hozni a városban egy társaskört, többek között a Szózat költője kultuszának ápolása céljából. A 126 alapító taggal megalakult Vörösmarty Kör alapszabályában ekként fogalmazta meg legfőbb törekvését: “Ész és szív párhuzamos művelése, s ez által az egyetemes műveltség valódi színvonalának megközelítésére törekvés.” Az egyesület igen élénk tevékenységet folytatott, hogy most csak egyet emeljünk ki: kezdeményezte a majdani Vörösmarty Színház fölépítését. A gazdag és eleven munka azonban az 1920-as években inkább egy úri kaszinó működésére kezdett emlékeztetni, ezért a Körtől 1932-ben átvette a jelképes stafétabotot a fiatal, középosztálybeli értelmiségiekből alakult Vörösmarty Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság. Az alapító Cseh István szerint “ebben a szellemi társaságban Székesfehérvár jobb törekvésű és tehetségű egyénei gyűltek össze.” A 29 alapító taggal létrejött társaságnak – más feltételek mellett – csak az lehetett tagja, aki aktív irodalmi, képzőművészeti tevékenységet folytatott. Ez az egyesület adta ki 1938/39 fordulóján a mindössze néhány számot megért Vár című folyóiratot, a mai székesfehérvári kulturális lap elődjét. A tíz évig fönnállt Vörösmarty Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság volt az a szerveződés, amely legközelebb állt a ma is működő és negyed évszázados fönnállását ünneplő Vörösmarty Társasághoz, mint alkotó és művelődésszervező közösséghez.
A II. világháborút követően 1946-ban szerveződött újjá a társaság, amely nem élte túl a “koalíciós időszak” végét, 1949-ben a Révai József irányította kulturális politika fölszámolta a társaságot. Bár a következő évtized nem kedvezett a civil kezdeményezéseknek, Vörösmarty halálának 100. évfordulójára készülődve a hivatalos politikával szembehelyezkedő vagy azt erős fenntartással követő székesfehérvári értelmiségiek 1954-ben megalapították a Vörösmarty Irodalmi Társaságot. Bár nagyralátó programmal és több szakosztállyal láttak munkához, a hatalom rövid úton fölszámolta ezt az alakulatot is: beolvasztotta a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat irodalmi szakosztályába.
Az 1867-ben kezdődő történet utolsó korszakhatára 1988. november 26-a. Ezen a napon alakult újjá a ma is eleven kulturális tevékenységet kifejtő Vörösmarty Társaság. Ennek az előzményeiről és mai munkájáról, életéről, eredményeiről ad számot a kötet összeállítója, Tibai Tibor a kötet elején található több mint harminc oldalas történeti áttekintésében. Ezután négy visszaemlékezés szövege olvasható; a mai társaság elmúlt negyedszázadának tanúi beszélnek a közelmúltról: Pál Istvánné, az újraalapítók egyike, Bakonyi István író, irodalomtörténész, Román Károly tanár és Arató Antal nyugalmazott könyvtárigazgató, műgyűjtő, ex libris-szakértő. Ők négyen mesélnek a múltról személyes hangon, de közösségi érvénnyel. Ezután következik a Vörösmarty Társaság tisztségviselőinek arcképcsarnoka, majd a Társaság gondozásában 1989 és 2013 között megjelent kiadványok hosszú bibliográfiája, illetve az elmúlt negyed évszázad nemkülönben gazdag eseménynaptára, amelynek tételei közé a szerkesztő igen sok dokumentummásolatot, fotót illesztett. Így, efféle képes krónika útján válnak nyomon követhetővé a negyed század időrendbe sorolt eseményei, programjai. Nehéz nem méltatni mindazt a sok-sok tartalmas rendezvényt, amelynek megálmodója, házigazdája, szervezője a Vörösmarty Társaság volt. Csak találomra említve néhányat: 1990-ben Pilinszky-emlékülést rendeztek a megyei könyvtárban Domokos Mátyás irodalomtörténész és Kézdy György színművész felléptével. 1997-ben Szőnyi István festőművész kiállítását rendezték meg a Szent Korona Galériában, de volt finn irodalmi est, Németh László emlékülés, számos könyvbemutató, képzőművészeti kiállítás, évfordulós megemlékezés, felolvasóest, koncert és kirándulás. És föltétlenül meg kell említeni, hogy a társaság a gazdája a minden év őszén megrendezett határon túli magyar irodalom napjainak. És voltaképp a legbensőségesebb hivatása a társaságnak az, hogy alkotó közösséggé vált, ahol igazi műhelymunkára van esélye a tagoknak, ahol kötetlen formában is megbeszélhetik alkotói gondjaikat és gondolataikat, ötleteiket és terveiket. Végül ne hallgassuk el a személyesebb-kollegiális vonatkozásokat sem: a Vörösmarty Társaság tagja volt a régi Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársa, Sz. Nagy Lajos műfordító, illetve mai alelnöke, a szintén KMK-s múltú Arató Antal, a megyei könyvtár nyugalmazott igazgatója. A rengeteg illusztrációval szemléltetett eseménynaptár után dokumentumtár, valamint egy rövidke szépirodalmi antológia (Vörösmarty Mihály, Vajda János, Jankovich Ferenc, Weöres Sándor, Pilinszky János, Takács Imre verseivel, Csongor Rózsa, Sobor Antal prózáival) zárja a kötetet.
A székesfehérvári Vörösmarty Társaság negyed évszázadát – és évszázados előzményeit – földolgozó album kivitelű kiadvány nem pusztán egy helyismereti jelentőségű mű a sok között. Példa arra, miként becsülheti meg önmagát, közösségét egy város alkotó értelmisége, olyan tanárok, orvosok, költők, irodalmárok, műfordítók, szerkesztők, képzőművészek, műgyűjtők, akik maguk is alkotnak, és ezzel formálják a régi koronázó város mai kultúrájának arculatát – például ilyen pompás kötet kiadásával.

(Tibai Tibor: 25 éves a Vörösmarty Társaság, 1988-2013. Székesfehérvár, Vörösmarty Társaság, 2013. 240 p.)

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)