A magyar könyvtári szaknyelv változásai

Kategória: 2014/ 4

A könyv a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadásában 2005 óta megjelenő Borsodi Kalászolás című sorozat 9. tagja. A sorozat darabjai helytörténeti tárgyúak, mint például a miskolci operajátszás ötven évéről megemlékező kötet vagy az 1956-os forradalom megyei eseményeiről szóló szöveggyűjtemény. De helyi vonatkozásai vannak a Például Kazinczy című konferenciai-kiadványnak vagy a Tiszaújvárosban élő költő, Halászi Aladár műveinek szentelt két sorozati tagnak is.Kötetünk némileg “kilóg a sorból”. A magyar könyvtári szaknyelv leírására, szókincsének történeti elemzésére vállalkozik. Szerzője, Prókai Margit, a megyei könyvtár régi munkatársa, 2012 óta igazgatója, akinek nyelvi-terminológiai, információkereső nyelvek és osztályozás iránti érdeklődése már az elmúlt évtizedben folyamatosan megnyilvánult publikációiban.
A magyar könyvtári szókincs elemeit, a ma is élő vagy elavult, kikopott szavakat és kifejezéseket eredetük, keletkezésük időrendje, a könyvtári munkában elfoglalt helyük, vagy a könyvtári rendszer működésének – a társadalmi rendszerrel szorosan összefüggő – történeti szempontjai alapján veszi számba. A kötet szerkezete tehát többrétű.

Az Előzmények című fejezetben a klasszikus (görög-latin) nómenklatúrát veszi számba. E kifejezések jelentős része nehezen volna a mai könyvtári munkafolyamatok valamelyikéhez rendelhető, de a könyvtárossághoz egyértelműen kapcsolódik. A görög-latin eredet, a fejezet tulajdonképpeni szervező elve azonban modern, mai jelentésükben vagy egyáltalán a magyar nyelvben mindössze évtizedek óta használt kifejezéseket is ide utal. Bár ezek közismertsége miatt nem megtévesztő, mégis ellentmond az Előzmények és Klasszikus könyvtári szókincsünk címnek például a “digitális” vagy a “projektor” szerepeltetése. Árnyalná a képet annak bemutatása, hogy bizonyos szavakat a magyar nyelv angol közvetítéssel kapott – pontosabban ezek szaknyelvi jelentésében való meghonosodása angol hatás, ugyanis “szó szerint” az eredeti görög-latin kifejezésben is “benne van” a ma megszokott jelentés, az “előre-vetés”. A történeti könyvtártípusoknál még inkább érdekes volna rámutatni e kifejezések mintáira – ugyanis éppen az elavult, rövid életű típusoknál figyelhető meg valamely kultúra, nyelvterület vagy ország kifejezéseinek tudatos átültetése, mint például a Volksbibliothek – népkönyvtár. Német hatás a “tudományos könyvtár” kategória használata is.
A könyvtári munka különböző részterületeinek szókincsére természetesen kevésbé hatottak a mindenkori társadalmi és politikai viszonyok, így ezek kifejezései szervesen, a gyakorlat követelményeivel összhangban fejlődhettek. A könyvtári munka adott részterületeinek szánt fejezetek történeti vetületben, összefüggéseikben mutatják be e kifejezések keletkezését és használatát. A már említett “tudományos könyvtár” – de még inkább a “dokumentáció” körüli gondolatmenet – A 21. századi terminológia című fejezettel együtt több dologra is rámutat. Egyrészt arra, hogy idegen hatások nemcsak a könyvtárral kapcsolatos kifejezésekre hatnak, hanem magára a könyvtártudományra, annak összefüggő fogalmi rendszereire is, ami sokszor problémákat okoz. Az “information organization” kifejezéstől például ma azért jövünk zavarba, mert (még?) nem természetes számunkra, hogy az az információkeresés előfeltétele – képletesen, rendet kell teremteni, ha valamit később meg akarunk találni. Erre kiválóan alkalmas volt a “dokumentáció” szó, de hát az már “elavult”, nem divatos. A könyv a görög-latin szókincs kivételével – ahol a hivatkozott művek csak összegyűjtötték és magyarázták a kifejezéseket – a szókincset kizárólag szakirodalmi forrásokból merítette. Nem is tehetett másként. Ugyanakkor könyvünk kapcsán is feltűnik az a jelenség, hogy a könyvtári életben, a nyelv egészéhez hasonlóan, mintha egyáltalán nem volna köznyelv, csakis tudományos nyelv. Senki nem próbálja meg például nyelvünkből kigyomlálni a – teljességgel tudománytalan – “megfázni” vagy “kockás füzet” kifejezéseket, ahogy hadat üzentünk a “címleírásnak”.

A 21. századi terminológia című fejezetben igen hasznosnak és imponálónak tartom, hogy a szerző vállalkozik a legújabb kifejezések tisztázására, és javaslatokat tesz a megfelelő magyar kifejezésre. Valóban, ha a könyvtári szaknyelv száz százalékig tudományos nyelv, akkor egy erről szóló munka nem kerülheti meg az új fogalmak rendszerbe szervezését és a még képlékeny használattal kapcsolatos állásfoglalásokat. Örömmel és egyetértéssel olvastam szakmánk ugyanerre hivatott tezauruszának elemzését és rá vonatkozó kritikai észrevételeit.

Összegzésképpen, a könyvet minden könyvtáros számára ajánlom, de mindenekelőtt a szakmai képzésben igen hasznos, alapjaiban jól felépített, szótárként is használható, hivatkozásain keresztül további olvasmányokra ösztönző műnek tartom.

(Prókai Margit: A magyar könyvtári szaknyelv változásai. Miskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, 2013. 145 p.)

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)