Közös gondok

Kategória: 1998/ 5

A finn szerző cikkét elolvasva nem vigasztal, hogy a finnországi egyetemi könyvtárak hasonló gondokkal küzdenek, mint a magyarok. S a gondok között ott is a legsúlyosabb: az állománygyarapítás csökkenése, a gyűjtemények szegényedése. A helyzet hasonlóságát, esetenként azonosságát a Veszprémi Egyetemi Könyvtár néhány adatával szeretném érzékeltetni.

A hazai helyzetre is jellemző, hogy az egyetemi költségvetés és a könyvtári beszerzésre fordítható összeg aránya folyamatosan romlik. Míg az egyetemi költségvetés 1993-ról 1996-ra kb. megkétszereződött, addig a könyvtári állománybeszerzésre fordított összeg a Veszprémi Egyetemi Könyvtárban mindössze 30%-kal növekedett, ami 1 éves szintentartást sem biztosít!

A magyar egyetemi könyvtárakat is sújtja a dokumentumok áremelkedése, melynek mértékét a szerző az időszaki kiadványok esetében a legutóbbi esztendőben 20%-ra teszi. A forint leértékelés hatása további súlyos gondot jelent könyvtárainknak. A Veszprémi Egyetemi Könyvtár folyóirat-megrendelésén is látható ez a tendencia. 1998-ra az 1997-ben megrendelt külföldi szakfolyóiratoknak mindössze 63%-át rendelhette meg a könyvtár az előző évinek megfelelő keretből.

Tuulikki Nurminen is említi, hogy a mutatók még rosszabbak, ha a hallgatói létszám emelkedését is figyelembe vesszük. A Veszprémi Egyetemnek 1990-ben 697 nappali hallgatója volt, 1997-ben pedig már 3797. Ez több, mint ötszörös emelkedés. A beszerzési keret ugyanezen időszak alatt csupán kétszeresére emelkedett. A kép még sötétebb, ha vizsgáljuk az új szakok nagy számát, amelynek esetében a könyvtári hátteret ki kellett építeni, létrehozni, s ez a drága kézikönyvek, alapművek visszamenőleges beszerzését is jelenti. 1990 óta a Veszprémi Egyetemen indított új szakok: műszaki informatikai, környezetmérnöki, kémia, műszaki manageri, gazdálkodási, idegenforgalmi, angol és német nyelvtanári, színháztörténeti, környezettan tanári. Sajnos nem mondhatjuk el jó lelkiismerettel, hogy ezeknek a szakoknak könyvtári hátterét sikerült megteremteni.

A magyar egyetemi könyvtárak esetében is hasonlóan torz az állománygyarapításra fordított összeg megoszlása dokumentum-típusonként, nálunk is a folyóirat-előfizetésre fordított összeg teszi ki a teljes beszerzési keret túlnyomó többségét. Az elmúlt években a Veszprémi Egyetemi Könyvtár a dokumentumbeszerzésre fordított összeg kb. 90%-át fordította a külföldi folyóiratok előfizetésére.

Hasonlóan csökken, nehezedik nálunk is a könyvtárközi kölcsönzés, mint a finn egyetemi könyvtárakban, s a fő ok itt is a bevezetett kölcsönzési díj. Könyvtárunk évtizedek óta viszonylag sokat kérő, és állományának nagyságához képest sokat is szolgáltató könyvtár. Az elmúlt években mindkét tevékenység csökkenése megfigyelhető, ami különösen a hallgatói létszám növekedése mellett meglepő. A Veszprémi Egyetemi Könyvtár 1990-ben 1593 dokumentumot küldött és 2476-ot kapott, 1997-ben 1493 dokumentumot küldött és 2103-at kapott.

Veszélyes tendenciának tartom a Tuulikki Nurminen által említett példát, a joensuu-i egyetemét, “ahol a gyarapítást illető döntési jogot és finanszírozást nagyrészt az intézeteknek adták át a központi könyvtárból, és a szolgáltatások terén a megrendelői modellt, valamint a fizetéses megoldást preferálják.” Éppen a gyűjtemények szegényedése, a gyarapítás szükségessége indokolja, hogy azt a keveset, amit az egyetemi könyvtár beszerez, minél hatékonyabban bocsássa használatra az olvasók minél szélesebb körének. Összegyetemi érdek az, hogy a beszerzett dokumentumok a lehető leggyorsabb feldolgozás után a biztonsági berendezésekkel ellátott, őrzött és hosszan nyitva tartó olvasótermekben legyenek hozzáférhetők az oktatók és hallgatók részére, és a nyilvános on-line katalógust távoli hazai és külföldi érdeklődők is elérjék. A tapasztalat azt mutatja, hogy a tanszéki, intézeti könyvtárakban elhelyezett dokumentumokat csak szűk körben használják, ezek így nem szolgálják a teljes tudományos közönséget. Lehetséges, hogy speciális dokumentum beszerzések kutatási témák terhére tanszéki, intézeti könyvtárak részére történjenek, azonban költségvetési forrásból elsősorban a szolgáltatásra képes központi könyvtárak támogatása célszerű.

A finn szerző cikke sok érdekes és a magyar egyetemi könyvtárakra is vonatkozó megállapítást, gondolatot tartalmaz. Szeretném emlékeztetni a szakmai közvéleményt, hogy a magyar egyetemi könyvtári állományról 1992 és 1995 között, egy remélt világbanki támogatás előkészületeként, sok szempontú, átfogó vizsgálatok születtek. Ezek a kutatási jelentésekben és (természetesen rövidítve) a szaksajtóban is megjelentek. Ezekben a dokumentumokban ugyanezekkel a gondolatokkal találkozhatunk, amelyek Tuulikki Nurminen cikkében megjelentek. Mivel a magyar egyetemi könyvtárak állományának fejlesztése – a sürgető szükségesség ellenére – nem történt meg, a korábbi évek megállapításai sajnos időszerűek maradtak.

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)