Tartalom

Kategória: 1998/ 5

Könyvtárpolitika
A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt 3
Huszár Ernőné: Az egyetemi könyvtárak funkcióinak változása… 3
Cserey Lászlóné: Újabb “bizonyíték”… 7
Egyházy Tiborné: Közös gondok 9
Fonyó Istvánné: Gondolatok… 11
Marton János: Alábbvaló nemzet vagyunk? … 13
Vasas Lívia: Magyar egyetemi könyvtárak 18
Papp István: Beszámoló az NKA Könyvtári Szakkollégiuma 1997. évi tevékenységéről 26

Műhelykérdések
Nagy Anikó: Retrospektív adatbázis és külföldi hungarikumok 31
Nagy Attila: Bettina, Martina meg a Reading Today 32
Voit Pál: A Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Kollégiumának üléséről 35
Szép magyar térkép 36

Könyv
Pogány György: A szegedi könyvtörténeti kutatásokról és egy új kézikönyvről 38
Kövendi Dénes: A közép-kelet-európai országok összehasonlító könyvtárstatisztikai adatai 43

História
Tuba László: Száz éves a Győri Közkönyvtár 47

Perszonália
Varga Béla: Elhunyt Páldy Róbert 53

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 55

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56

A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt

Kategória: 1998/ 5

A 3K idei márciusi számában a fenti címmel adtuk közre a finn egyetemi könyvtárigazgató, Tuulikki Nurminen úrhölgy – szerintünk rendkívül tanulságos – cikkét. A szerkesztőség felkért néhány magyar egyetemi és főiskolai könyvtárigazgatót, ha netán lenne a finn cikkel kapcsolatban mondandójuk a címben megjelölt, persze tágan értelmezett témakörrel kapcsolatban, és természetesen a hazai helyzetre, illetve saját könyvtárukra vonatkoztatva, foglalják azt írásba, és bocsássák lapunk rendelkezésére. Igen nagy örömünkre szolgált, hogy sokan ragadtak tollat, ültek le írógépük, számítógépük elé, és alkották meg műveiket, amelyek közül nem egy bizony árnyékba borította a finn szerző művét. (tovább…)

Címkék: ,

Újabb “bizonyíték” a finn–magyar rokonság alátámasztására

Kategória: 1998/ 5

A finn egyetemi könyvtárak állománygyarapítási gondjairól olvasva szinte pontról pontra ráismertem saját problémáinkra. Némileg megnyugodva vettem tudomásul, hogy nemcsak nálunk hiányzik az összhang a könyvtártípus szolgáltatásaival szemben támasztott követelmények és azok finanszírozása között. Ez a helyzet nem egyik napról a másikra alakult ki, a hosszú folyamat ellentmondásai jelentkeztek nálunk is, a finn példákkal nagyjából egyidőben vagy néhány évvel később. (tovább…)

Címkék:

Közös gondok

Kategória: 1998/ 5

A finn szerző cikkét elolvasva nem vigasztal, hogy a finnországi egyetemi könyvtárak hasonló gondokkal küzdenek, mint a magyarok. S a gondok között ott is a legsúlyosabb: az állománygyarapítás csökkenése, a gyűjtemények szegényedése. A helyzet hasonlóságát, esetenként azonosságát a Veszprémi Egyetemi Könyvtár néhány adatával szeretném érzékeltetni.
(tovább…)

Címkék:

Gondolatok…*

Kategória: 1998/ 5

Elöljáróban le kell szögezni, hogy az elmúlt években döntően megváltozott a könyvtárak hagyományos funkciója. A dokumentumok gyűjtése, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása helyébe az információk szolgáltatása került előtérbe. (tovább…)

Címkék:

Alábbvaló nemzet vagyunk? A felsőoktatási szakirodalmi ellátásban bizonyosan!

Kategória: 1998/ 5

Északi testvéreink felsőoktatási könyvtárai bajban vannak, mert az utóbbi években országosan csökken az állománygyarapítási keret. Erről szól Tuulikki Nurminen cikke, amelyhez a Szerkesztőség szíves felkérésére lehetőséget kaptam hozzászólni. (tovább…)

Címkék:

Magyar egyetemi könyvtárak az információs társadalomban. Megváltozott szolgáltatások, átalakult gyűjtemények

Kategória: 1998/ 5

Változások a felsőoktatásban és a társadalmi környezetben

Felsőoktatási reform

Az utóbbi 10 évben a magyarországi felsőoktatásban lényeges változások történtek. A felsőoktatási törvény szellemében a különböző szakminisztériumoktól a Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz kerültek a szakegyetemek, tehát az összes felsőoktatási intézmény egységes irányítású lett. Többek között azzal a céllal, hogy összehangolt intézményfejlesztési tervek készüljenek. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék