Az Országos Könyvtári Kuratórium beszámolt 2001. évi munkájáról Rockenbauer Zoltánnak, a Nemzeti Kulturális Örökség miniszterének

Kategória: 2002/ 3

Rockenbauer Zoltán dolgozószobájában fogadta 2002. január 30-án az Országos Széchényi Könyvtár és az Országos Könyvtári Kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium) vezetőit. A megbeszélésen jelen volt Ferencz I. Szabolcs kabinetfőnök, Ecsedy István helyettes államtitkár, Skaliczki Judit osztályvezető. Az Országos Széchényi Könyvtárat Monok István főigazgató, a Kuratóriumot Redl Károly titkár képviselte.Rockenbauer Zoltán felkérésének megfelelően a Kuratórium fő feladata a 2001. évben az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) stratégiai munkatervének elkészíttetése volt. A stratégia elkészült, a Kuratórium három ülésén részletes szakmai vitában tárgyalta, alakította a dokumentumot. A stratégia prioritása a gyűjteményszervezési program, kiemelt cél pedig a telematikai program és a beruházási program megvalósítása. A Kuratórium a végzett munkáról és a konkrét javaslatokról szóló írásos jelentését az ülést megelőzően benyújtotta. Monok István és Redl Károly rövid szóbeli kiegészítésükben elmondták, hogy az elkészült stratégiai munkaterv összhangban van a nemzetközi élvonalhoz tartozó könyvtárak hasonló dokumentumaiban megfogalmazott elképzelésekkel. A kitűzött célok megfelelnek a hazai és nemzetközi elvárásoknak.

Rockenbauer Zoltán az írásban benyújtott jelentéshez és a szóbeli beszámolóhoz kapcsolódva számos kérdést tett fel. Kérdései érintették az OSZK általános helyzetét, költségvetését, a gyűjteményszervezési program részleteit, a telematikai fejlesztés állapotát, a beruházási programot. Az OSZK elhelyezési körülményeinek tárgyalása kapcsán részletes tájékoztatást kért a mélyraktár építésének helyzetéről, a könyvtár stratégiai fejlesztésének lehetséges beruházási alternatíváiról. Kérte az ehhez kapcsolódó műszaki dokumentációk elkészítését. Ferencz I. Szabolcs felhívta a figyelmet a gyűjteményszervezési program fontosságára, különös tekintettel a határon túli magyar folyóiratok beszerzésére, a Kárpát-medence magyar könyvtárainak magyarországi dokumentumokkal való ellátására.

Rockenbauer Zoltán kijelentette, hogy a nemzeti kulturális intézmények sorában kiemelt figyelmet kíván szentelni az OSZK fejlesztésének. Támogatva a Kuratórium javaslatait írásos előterjesztést kért a stratégiai fejlesztésekkel kapcsolatos költségvetési igényekről.

Redl Károly – megköszönve a Kuratórium munkájának miniszteri támogatását – utalt arra, hogy a 2000. évi jelentésükben megfogalmazott javaslataik megvalósítását az elmúlt év során a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma kiemelten kezelte.

Címkék