Az Év Könyvtára 2010-ben az Országos Idegennyelvű Könyvtár

Kategória: 2011/ 2

A díjról

Az Év Könyvtára cím a felhasználóközpontú működést és innovációt minősítő legmagasabb szakmai kitüntetés. A könyvtárügy ágazati irányításáért felelős minisztérium a Magyar Könyvtárosok Egyesületével, valamint a Informatikai és Könyvtári Szövetséggel együttműködve 1996 óta hirdeti meg az “Év Könyvtára” pályázatot, amelynek célja, hogy a könyvtárakat megújulásra, korszerű, sokszínű, felhasználóbarát szolgáltatások nyújtására és ezek minőségének javítására ösztönözze. A pályázatok elbírálásánál fontos szempont a használók véleménye is. Ők a Könyvtári Intézet honlapján közzétett kérdőív segítségével nyilváníthatnak véleményt.

A díj odaítélésének indokai

2010-ben az Országos Idegennyelvű Könyvtárnak ítélték oda ezt a rangos kitüntetést.
A díjat november 29-én az Országos Idegennyelvű Könyvtár olvasótermében Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kultúráért felelős helyettes államtitkára nyújtotta át a könyvtár főigazgatójának, Mender Tibornénak és általa a munkaközösségnek.
A kitartó és kiválóságra törekvő munka elismerése az Év Könyvtára cím. Az értékelő bizottság szerint az Országos Idegennyelvű Könyvtár azért nyerhette el a díjat, mert az “intézmény vezetése az elmúlt években az országos könyvtári stratégiához illeszkedő intézményfejlesztési terv mentén alakította át a könyvtár működését. Különös gondot fordítanak a minőségmenedzsmentre, így szakmai munkájukban fokozottan érvényesül a minőségelvű szemlélet, főként a használók számára nyújtott szolgáltatásokban. Kiemelten fontosnak tekintik, hogy szolgáltatásaikat a fogyatékkal élők is igénybe vehessék, ezért az épület nagy része már akadálymentesen használható. Nagy hangsúlyt fektetnek mind az intézményi, mind a személyes partnerkapcsolatokra, valamint az aktív és potenciális használók megszólítására. Különleges összetételű gyűjteményükre és a könyvtári infrastruktúrára építve nagyon sok rendezvényt (hangversenyek, filmvetítések, irodalmi estek, kiállítások, nyílt napok) kínálnak az érdeklődőknek. Ennek köszönhetően a könyvtár a főváros egyik vonzó kulturális színterévé vált.”
Valóban, a visszajelzések igazolják, hogy a könyvtár gyűjteménye és szolgáltatásai fontosak a közösség számára. A könyvtár munkatársai igyekeznek a lehető legjobb színvonalon kiszolgálni a használókat. Folyamatos a szakmai és használói tendenciák figyelése, így sok esetben kreativitással és innovációval sikerül elébe menni az igényeknek. (Vö.: Sóron Ildikó: Használói elégedettségvizsgálat az Országos Idegennyelvű Könyvtárban 2008. = 3K, 2010. 1. sz., 27-40. p.) Fontos, hogy a könyvtár sikeresen reagálni tudjon az informatikai fejlődés és az új kommunikációs formák terjedése következtében jelentkező gyors változásokra.

Mindig a használó látókörében

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár arra törekszik, hogy a használók számára folyton “látható” legyen, ezért a hagyományos és a folyamatosan megújuló kommunikációs csatornákat egyaránt igénybe veszi. Egyre több helyen lelhetők fel a könyvtár magyar és idegen nyelvű általános és tematikus szórólapjai. Hasonlóan, a készülő OIK-plakát is sok színhelyen szólítja meg majd a használókat. A szakkönyvtári státus miatt a könyvtár legnagyobb használói rétege a felsőoktatás szférájából kerül ki. A könyvtár információs standdal jelenik meg minden olyan rendezvényen, amely ezt a réteget szólítja meg. Ilyen például az ELTE Bölcsész Napok, az ELTE Könyvtári Nap, a Nyelvparádé. Efféle alkalmakkor mindig lehetőség van kedvezményes beíratkozásra.
A regisztrált és potenciális felhasználókkal gyakorlatilag folyamatos a kommunikáció. Az aktív használók e-mailben és SMS-ben kapnak tájékoztatást a kölcsönzéseik állapotáról, illetve olvasójegyük érvényességi idejének lejártáról. A tájékoztató szolgálattal a telefonon és e-mail-en kívül chaten is kapcsolatba léphetnek.
A könyvtár az online közösségi felületek nyújtotta lehetőségeket is igyekszik kihasználni. A gyűjteménnyel, szolgáltatásokkal, programokkal kapcsolatos információk a hivatalos honlapon kívül blogon is megjelennek. Az OIK saját profillal van jelen a Facebookon és az Iwiwen. Ezek a fórumok már a hétköznapi élet részeivé váltak, és kiváló szociális terek egy szakkönyvtár számára. Például a Facebook egyik legjelentősebb használói csoportja (35%) a felsőoktatásban résztvevők köréből kerül ki. A virtuális szociális terekben globális és dinamikus közösségek jönnek létre, ahol az információ gyakorlatilag azonnal terjed. A potenciális és regisztrált használó számára gyorsan és kényelmesen elérhető minden, ami a könyvtárral kapcsolatos, információ, újdonság.

Vezetés gazdasági válság alatt

A válságos időszak miatti költségvetési hiány ellenére az OIK fenntartotta és tovább fejlesztette szolgáltatásait, gyűjteményét, sok érdeklődőt vonzó kulturális programokat szervezett. A vezetőség és a munkatársak egyaránt új finanszírozási forrásokat, együttműködési lehetőségeket kutattak fel. A szellemi és anyagi potenciállal igyekeztek a lehető leghatékonyabban gazdálkodni. A könyvtár regisztrált olvasóinak száma emelkedett. Kálnoki-Gyöngyössy Márton a díjátadón ezt értékként emelte ki. Elmondta, hogy az ország jelenlegi gazdasági helyzetében a kulturális intézmények fenntartása nagyon fontos, viszont rendkívül nehéz feladat. Ezért a díj odaítélésekor a tárca azt is figyelembe vette, hogy a pályázó intézmények mennyire hatékonyan használják fel a rendelkezésre álló forrásokat. Ebben a tekintetben az Országos Idegennyelvű Könyvtár “nemcsak megugrotta ezt a mércét, hanem messze túl is teljesítette”. Az erőforrásokkal való sikeres gazdálkodás az olvasói létszám növekedésében is megmutatkozik. A várakozásokkal ellentétben a recesszió ideje alatt a regisztrált használók száma nem csökkent, sőt folyamatosan növekedett.

Fejlesztés – mindenkori cél

Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban a fejlesztésorientáltság fontos vezetési elv. Mindig van “tartalékban” fejlesztési terv, elképzelés, amely finanszírozási forrás megjelenése esetén gyorsan kidolgozható, így az intézmény jó eséllyel szállhat versenybe a megvalósításhoz szükséges forrásokért. Ennek is köszönhető, hogy a közelmúltban a könyvtár két projektje jelentős európai uniós támogatást nyert.
A “Több szólamban” projekt (TÁMOP 3.2.4.-08/1/KMR-2009-0006) 19 367 770 forint támogatásban részesült, és a nemzetiségi és zenei szolgáltatások fejlesztését célozza. A Nemzetiségi adatbázis kiegészül az 1985-1991 közötti szakirodalommal, a katalógus pedig ezer darab bakelitlemez adataival bővül. Így teljesebbé válik a zenei és a nemzetiségekkel kapcsolatos tudásanyag, amely az ODR-tagság és a HUMANUS-együttműködés révén áttekinthető egységes formában, közös felületen válik hozzáférhetővé, megismerhetővé bárki számára.
A könyvtár honlapját portál váltja fel, amelyen belül működni fog nemzetiségi és zenei alportál. A nemzetiségi alportálon a könyvtárral kapcsolatos információk a tizenhárom hazai kisebbség nyelvén lesznek olvashatók, a zenei alportálon pedig öt nagy világnyelven (angolul, németül, franciául, olaszul, oroszul).
A nemzetiségi alportálon működni fog a “Kérdezd a könyvtárost anyanyelveden” szolgáltatás, éspedig kilenc (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, román, szerb, szlovák, szlovén) nemzetiségi nyelven. A fejlesztés lehetővé teszi a nemzetiségek és a magyartól eltérő nyelvet beszélők számára az anyanyelven való tájékozódást és információszerzést.
A könyvtárhasználat lehető legjobb körülményeinek biztosítása érdekében a használói terek bútorzatának kisebb mértékű korszerűsítésére is sor kerül. A szolgáltatások minőségének javítására a könyvtár munkatársai szakmai és nyelvi képzéseken vesznek részt.
Azért, hogy a könyvtár nyújtotta tanulási, képzési lehetőségeket és a projektfejlesztéseit minél többen megismerjék és használják, folyamatosan fogadunk a könyvtárat és a szolgáltatásokat megismerni kívánó csoportokat, és szervezünk könyvtárhasználatot ösztönző foglalkozásokat, rendhagyó órákat, vetélkedőket.
A projekt fő célcsoportja – ahogy már utaltam rá – a tanuló ifjúság, de ezen túl természetesen mindenki, aki önképzés, továbbképzés, információszerzés vagy színvonalas szórakozás céljából látogat a könyvtárba.
A “Komplex akadálymentesítés az Országos Idegennyelvű Könyvtárban projekt” (KMOP 4.4.2-/09-2010-0001) öt szolgáltatótér teljes akadálymentesítését célozza; a tervezet 22 308 753 forintos támogatást nyert. Ezeket a tereket bármilyen fogyatékkal élő személy problémamentesen tudja majd használni. Továbbá sor kerül egy akadálymentes parkoló kialakítására, az első emeleten pedig egy akadálymentes, pelenkázót is magába foglaló vizesblokk megépítésére. A látássérült látogatók rendelkezésére fog állni egy speciális szoftverekkel felszerelt számítógép és laptop. A könyvtár épületében hangos térkép fog működni a látássérültek könyvtáron belüli tájékozódásának megkönnyítésére. Elkészül az intézmény honlapjának akadálymentes változata és Braille-írású könyvtárismertető.
A fejlesztés eredményeként az OIK a fogyatékkal élő olvasók igényeinek megfelelő, akadálymentes könyvtárrá válik, ahol mindenki számára lehetőség nyílik a szabadidő hasznos eltöltésére, és biztosított lesz az információhoz való egyenlő esélyű hozzáférés. A könyvtár így hozzájárul a fogyatékkal élők munkaerő-piaci helyzetének javításához is.

Távlati szemlélet

Az OIK munkaközössége a jelen igényeit szolgálja, ugyanakkor a jövőre is figyel. A könyvtár 2009-2013-as stratégiai terve a jövőben megvalósítani kívánt célok dokumentuma. Irányjelző és emlékeztető minden dolgozó számára arról, hogy szakmailag hova szeretnénk eljutni, és a használók legjobb kiszolgálása érdekében mit szükséges megtenni.
Röviden összefoglalva: a cél az, hogy az olvasók számára az Országos Idegennyelvű Könyvtár – a címtől függetlenül – minden esztendőben az év könyvtára legyen.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)