A Nyugat 100. születésnapja az Országos Széchényi Könyvtárban

Kategória: 2008/ 4

Ma már szép emlék számunkra 2007. november 26., amikor egész napos, több részből álló rendezvénnyel köszöntötte a száz esztendővel ezelőtt indult (1908. január) Nyugat folyóiratot az Országos Széchényi Könyvtár. Az ünnepi napon, Babits Mihály születésnapján, indítottuk útjára a Nyugat-honlapot (http://nyugat.oszk.hu), az új, azóta is folyamatosan gazdagodó multimédiás szolgáltatást is.
Egy rendezvény tanulságaiA sajtó nyilvánossága előtt zajló ünnepi nap keretében rendeztük meg a Nyugat tiszteletére meghirdetett országos középiskolai szavalóverseny döntőjét, a Nyugat-honlap sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatóját, valamint a Kaláka és a Misztrál együttes közös ünnepi koncertjét. A nap két kísérő rendezvénye az OSZK gyűjteményeiben őrzött kéziratokból, fotókból, első kiadásokból készített kamarakiállítás és a több kiadó közreműködésével megrendezett ünnepi könyvvásár volt. Nyugat szavalóverseny – közel háromezer induló
A szavalóversenyt 2007. augusztus végén hirdettük meg. A verseny társkiírói az MTA Irodalomtudományi Intézete, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyartanárok Egyesülete, a Magyar Olvasástársaság és a Budavári Önkormányzat voltak.A verseny kiírása idején nagy merészségnek tűnt vállalni az országos megmozdulást, hiszen nem láttuk még biztosan, milyen források állnak majd rendelkezésünkre. Az első pillanattól kezdve fontos szerepet játszott a szervezésben Fenyő D. György, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke. Vele szorosan együttműködve találtuk meg azokat az intézményeket, amelyek vállalták, hogy a kiírók – elsősorban a nemzeti könyvtár – hívó szavára, saját forrásaikra és kapcsolataikra támaszkodva megszervezik a területi döntőket. Minden szervezési munkát elektronikus úton végeztünk (a kiírás eljuttatása az ország mintegy 1400 középfokú oktatási intézményébe, a verseny különböző fordulóira való jelentkezés, kérdések és válaszok a versválasztásokkal kapcsolatban stb.).
A versenyzőknek két verssel kellett készülniük: egyet a megadott nyolc vers közül (kötelező vers), egyet pedig a kiírók által összeállított ún. alkotói kánon alapján kellett választaniuk. A középdöntőkre – amelyekre minden iskola egy-egy tanulót nevezhetett1 – 2007. november 5. és 17. között került sor Békéscsabán, Budapesten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pannonhalmán, Pécsett és Vácott.2 A területi döntőkből 3-5 fő juthatott tovább az országos döntőbe. A döntőben huszonhat diák szavalata hangzott el.
A döntő megkezdése előtt köszöntőt mondott Sediánszky János rádiós, a Budavári Önkormányzat alpolgármestere. A szavalóverseny öttagú zsűrijének elnöke Jordán Tamás színművész, a Nemzeti Színház igazgatója volt,3 aki a versenyt követő értékelő szavaiban dicsérte az elhangzott szavalatok kimagasló színvonalát és a jól szervezett döntőt. Az országos döntő első helyezettje Nagyhegyesi Zoltán, a kecskeméti Bolyai János Gimnázium tanulója lett. (A helyezettek teljes névsorát lásd itt. 4
“A vers az, amit mondani kell.” (Kányádi Sándor)
Amikor meghirdettük a Nyugat-szavalóversenyt, nem gondoltuk, hogy sokakban megfogalmazódik az igény, hogy az Országos Széchényi Könyvtár minden évben kezdeményezzen egy országos, az olvasással, az írott és mondott szöveggel, az olvasásra neveléssel, a szövegértéssel kapcsolatos versenyt, pályázatot. Megítélésünk szerint ez a nemzeti könyvtár feladatköréhez és tekintélyéhez méltó feladat, annál is inkább, mert amikor a könyvtár diákokat fogad, akkor eljövendő olvasói előtt nyitja meg kapuit, kinyilvánítva egyszersmind, hogy a kultúra szervesen összetartozó egész.5 Ezt a gondolatot reprezentálta az a tény is, hogy a szavalóverseny tiszteletére, a Rózsafalvi Zsuzsanna, az OSZK Tájékoztató Szolgálatának munkatársa a nemzeti könyvtár gyűjteményeiben őrzött kéziratokból, fotókból, első kiadásokból készített kamarakiállítást6 diákok számára.
E sorok írásakor még kérdés, hogy lesz-e hagyomány az igen sikeres rendezvényből, de önmagában is nagy eredmény, hogy közel háromezer 9-12/13. évfolyamos diák – gimnazista, szakközépiskolás és szakiskolás – indult a Nyugat tiszteletére rendezett országos szavalóversenyen.
“Nem az énekes szüli a dalt: a dal szüli énekesét.” (Babits Mihály)
A szavalóverseny eredményhirdetése és a honlap bemutatóval egybekötött sajtótájékoztató után, a nap méltó zárásaként a Kaláka együttes és a Misztrál együttes első közös, egész estét betöltő ünnepi koncertjére került sor az OSZK dísztermében. A Kaláka együttes által megzenésített egyik Kosztolányi Dezső költemény – Fejtörő felnőtteknek – címét viselő kétrészes műsor első felében, a majd’ négy évtizede fennálló Kaláka együttes a Nyugat-honlapon közölt alkotói kánon szerint – névsorban haladva – elevenítette fel nyugatos megzenésítéseit Áprily Lajostól Zelk Zoltánig. A szünet után a Misztrál együttes, a “fiúk nemzedéke” következett. Az egyre népszerűbbé váló, több mint tíz éve muzsikáló csapat számos eltérő hangulatú megzenésített költeményt adott elő Adytól Radnótiig, köztük a tavaly megjelent Dsida-lemezük több feldolgozását is. A nagy sikerű, több mint kétórás koncertet professzionális hangosítás és világítás tette még ünnepélyesebbé. A koncertről készült képek megtekinthetők http://mek.oszk.hu/nyugat/html/esemenyek/galeria_20071126koncert.htm webhelyen.
Virtuális antológia: olvasni, látni, hallaniMeggyőződésünk, hogy az internet adta lehetőségek egyik legfontosabbikát – hogy ti. általa a nagyközönség számára is hozzáférhetővé tehetők egyedi dokumentumok is – úgy használhatjuk ki a legjobban, ha jól strukturáltan, valamely szellemi szervező erő által virtuális térbe rendezetten tartalomszolgáltatást hozunk létre.
A Nyugat-honlap ennek az elvnek mentén több mint 100 nyugatos alkotó (költők, írók és szerkesztők) életrajza mellett, a szerzők eddig digitalizált életművét teszi új, közös felületen elérhetővé. Az összeállítás egyrészt a már digitalizált állományokra épül (MEK, Digitális Irodalmi Akadémia stb.), másrészt felmutatja a még nem digitalizált fontos tartalmakat (bibliográfiák: primer és szekunder irodalom). A folyamatosan készülő – lehetőség szerint naprakész – bibliográfiák együttműködésre hívják a szakmát is, amennyiben felmutatják a még elektronikusan nem elérhető, a közoktatás és a felsőoktatás számára fontos műveket is.
Külön figyelmet érdemel a Mann Jolán és Rózsafalvi Zsuzsanna által készített kronológia, amely nemcsak tájékoztatja a felhasználót a Nyugatot érintő legfontosabb eseményekről, hanem egy kattintással elérhetők általa a folyóirat kiemelkedően fontos számai – pl. az 1919-es február-márciusi, az elhunyt Ady előtt tisztelgő duplaszám -, valamint számos elsőként a Nyugatban napvilágot látott mű, pl. Krúdy Gyula Utolsó szivar az arabs szürkénél című elbeszélése.
A http://nyugat.oszk.hu multimédiás szolgáltatás arculata esetében különösen igaz, hogy a feldolgozni kívánt tartalom “hívta elő” a formát, hiszen egy eredeti Nyugat-szám (1934-es karácsonyi szám) képén keresztül léphet be a felhasználó a virtuális kiállítás terébe; egy szétterített folyóirat-példány tartalomjegyzéke helyén kattinthatja meg a menüpontokat.
A Nyugat folyóirat 34 évfolyamának egykori változó tipográfiájú címlapjaiból válogatást is készítettünk a folyamatosan gazdagodó Galéria menüpontjainak egyikében. A többi Galériában fotókat, kéziratokat, első kiadásokat és egyéb érdekességet mutatunk be – elsősorban az OSZK állományából.
A virtuális kiállításban publikált kéziratok sorában megtekinthető immár – többek között – Ady Endre Új versek című kötete első kiadása Brüll Adélnak szóló autográf ajánlása, Babits Mihály Jónás könyve című művének első, kéziratos oldala, József Attila Ady emlékezete és Thomas Mann üdvözlése című verseinek autográf kézirata, Kosztolányi Dezső A szegény kisgyermek panaszai című ciklusának kéziratos lapjai, Karinthy Frigyes diákkori naplójának néhány oldala, valamint részlet Németh László Galilei című drámájának kéziratos fogalmazványából. A fotók menüpont alatt számos ritkán látható kép is megtekinthető, mint pl. a nemzeti könyvtár arcképgyűjteményéből származó, Ady Endrét a halottas ágyán ábrázoló fénykép, amelynek többnyire csak részletét szokták publikálni, vagy Kosztolányi Dezső fotója, rajta a költő saját kezű névaláírása a híres zöld tintával. A fényképek feldolgozása során különleges feladat volt az OSZK-ban őrzött Babits-hagyaték néhány üvegnegatívjának digitalizálása is. Az első kiadások menüpont részeként számos díszes kötet is megtekinthető az oldalakon, köztük a Nyugat Kiadóvállalatának könyvei, mint pl. Ady Endre: Ki látott engem? című kötete, Csáth Géza Délutáni álom, Kaffka Margit Mária évei című munkája vagy Móricz Zsigmond Sári bíró című regénye.
A hanganyagok három csoportját különbözetettük meg az összeállításban: szerzők hangjai, mondott vers, zenés vers. A nyugatos szerzők közül meghallgatható például Karinthy Frigyes, amint Méné tekel című költeményét, vagy Halász Gábor – az OSZK kézirattára és muzeális gyűjteményének egykori vezetője – amint Százhuszonkettedik évem című versét mondja.7 A zenés vers menüpontban együttesek és előadók által a honlap indulásának tiszteletére felajánlott felvételei hallhatók – köztük Juhász Gyula Anna örök című költeménye Huzella Péter feldolgozásában. A mondott vers menüpontban a Nyugat-szavalóverseny döntőseinek szavalatai hallhatóak, amelyek a Magyar Katolikus Rádióban készült a honlap számára átadott felvételekkel egészülnek ki. Reményeink szerint a honlap további új vers- és prózafelvételekkel, valamint megzenésített költemények sorával is gazdagodik 2008 tavaszán.
A folyamatosan gyarapodó honlap célja, hogy korszerű oktatási segédanyag és a nagyközönség számára is érdekes felület legyen. Az év során kiteljesedő szolgáltatás hírt ad a Nyugat századik születésnapja alkalmából megvalósuló programokról, eseményekről is. 2008 januárjában RSS szolgáltatást is útjára indítottunk. Ezúton is kérjük a Tisztelt Kollégákat, hogy tájékoztassanak minket a Nyugathoz kapcsolódó rendezvényekről és egyéb eseményekről a tematikus@oszk.hu címen.

JEGYZETEK

1 A kiírásban azt kértük, hogy az intézmények rendezzenek iskolai fordulót, és ennek győztesét küldjék el a területi döntőbe, de lehetőséget adtunk arra is, hogy  egyéb módon válasszák ki továbbküldött tanulót.
2 A területi döntőknek helyet adó intézmények: Békés Megyei Könyvtár és Humán Szolgáltató Centrum (Békéscsaba); Bencés Gimnázium és Kollégium (Pannonhalma); Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc); Madách Imre Gimnázium (Vác); Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete és az Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Nyíregyháza); Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Művészeti Iskola és Gimnázium (Pécs); Városmajori Gimnázium (Budapest).
3 A zsűri tagjai: Havas Judit előadóművész, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmunkatársa; Kiss Katalin, a budapesti Weöres Sándor Gimnázium dráma-olasz szakos tanára; Fenyő D. György középiskolai tanár, irodalomtörténész, a Magyartanárok Egyesülete alelnöke; Jankovics József irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatóhelyettese.
4 Amire e sorok megjelennek, a döntőbe jutott 26 diák minden szavalatát meg lehet hallgatni a Nyugat-honlapon.
5 A 2007 májusában útjára indított In memoriam Lázár Ervin című internetes szolgáltatás (http://mek.oszk.hu/kiallitas/lazar/) és a hozzá kapcsolódó illusztrációs pályázat szintén ennek az elképzelésnek a jegyében fogant.
6 A kibővített kiállítást 2008 januárjától március közepéig az OSZK olvasótermi szintjén volt látható.
7 A Nyugat megjelenésének századik évfordulója kapcsán együttműködést kötött a Petőfi Irodalmi Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár. A megállapodás értelmében kölcsönösen segítik egymást a Nyugathoz kapcsoló rendezvények megszervezésében, kiállítások elkészítésében. A közös munkában különösen fontos szerepet játszik a digitalizált állományok egymás közti cseréje.

Címkék