51. évfolyam, 2005. 3. szám
Archívum

A Neumann Kht. tevékenysége

Kiemelkedően közhasznú szervezetünk közhasznú tevékenysége során az alábbi közfeladatokat látja el az Alapító okirat szerint, mely tevékenységre az Alapító "Közhasznú szerződést" kötött társaságunkkal:

Közhasznú társaságunk nem nyújt támogatásokat, esetenként adománykérését sajtó útján, levél formájában vagy a honlapján (www.neumann-haz.hu) hozza nyilvánosságra.

A Neumann Kht. 2004. december 31-i, a könyvvizsgáló által auditált közhasznúsági jelentés jellemző adatai (e Ft-ban):

A Mérleg fontosabb adatai (e Ft-ban):

Befektetett eszközök: 39 351

Forgóeszközök: 28 494

Aktív időbeli elhatárolás: 33 813

Eszközök összesen: 101 658

Saját tőke: 47 870

Céltartalékok: 3 500

Kötelezettségek: 16 582

Passzív időbeli elhatárolások: 33 706

Források összesen: 101 658

Az Eredménykimutatás fontosabb adatai (e Ft-ban):

Értékesítés nettó árbevétele: 6 302

Egyéb bevételek: 381 827

Anyagjellegű ráfordítások: 89 623

Személyi jellegű ráfordítások: 265 761

Értékcsökkenési leírás: 24 571

Egyéb ráfordítások: 8 925

Pénzügyi műveletek bevételei: 877

Pénzügyi műveletek ráfordításai: 19

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY: 107

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek