51. évfolyam, 2005. 3. szám

Archívum

 


TARTALOM

Abstracts 456    

TanulmÁnyok

 

 

 

SIPOS Anna Magdolna: Törvényről, törvényre: A hazai könyvtárügy törvényi szabályozása a két világháború között

461

Rezümé

Teljes cikk

AMBERG Eszter: A szerzői jog és a digitális szerzői jogkezelés

503

Rezümé

Teljes cikk

KOLTAY Tibor: Szöveg, információ, relevancia: néhány adalék a témakörhöz

514

Rezümé

Teljes cikk

Társadalomtudományi gyűjtemények Magyarországon (2.)

NEMES Erzsébet: A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

519

Rezümé

Teljes cikk

NAGY Zsuzsanna: Gyűjtemény és szolgáltatások a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtárában

527

Rezümé

Teljes cikk

BERKE Barnabásné: Mi újság a hazai szabványosításban?

533

Rezümé

Teljes cikk

KITEKINTÉS

BADA Zoltán: Bosznia-hercegovinai kiadványok (bosniaca)
az Országos Idegennyelvű Könyvtár szlavisztikai gyűjteményében

537

Rezümé

Teljes cikk

JAKAC-BIZJAK, Vilenka: Szlovénia könyvtárügye (Töm.: Mohor Jenő)

549

Rezümé

Teljes cikk

ZAGOREC-CSUKA Judit: Tervek helyismereti állományok digitalizálására a Muravidéken 554 Rezümé Teljes cikk
MIKULÁS Gábor: Szervezeti kultúra az információs és könyvtári szolgáltatásban - keretrendszer és tapasztalatok 559 Rezümé Teljes cikk

A Neumann Kht. tevékenysége

576

Rezümé

Teljes cikk

CD-ROM BEMUTATÓ

Kiegészült a két világháború közötti magyar könyvészet
Magyar könyvészet 1921-1944, betűrendes mutatóval, pótlásokkal, javításokkal (Ism.: Bényei Miklós)
577
Rezümé
Teljes cikk

KÖNYVSZEMLE

Üzleti információ és a könyvtárak
KISZL Péter: Üzleti információ, céginformáció és a könyvtárak
(Ism.: Tóth Máté)

583

Rezümé

Teljes cikk

Digitális tartalmak licenszelési kérdései
HARRIS, Lesley Ellen: Licensing digital content. A practical guide for librarian.
(Ism.: Koltay Tibor)

587

Rezümé

Teljes cikk

Gyűjteményszervezési kérdések
CLAYTON, Peter - GORMAN G. E.: Managing information resources in
libraries. Collection management in theory and practice. (Ism.: Koltay Tibor)

590

Rezümé

Teljes cikk

A gyermekkönyvtári munka alapjai
BALOGH Ferencné: A gyermekkönyvtári munka alapjai (Ism.: Éger Veronika)
A bibliográfia patologikus természetéről, avagy egy bibliográfiáról nem bibliográfus szemmel

592 Rezümé Teljes cikk

MEISTER Róbert : A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája (Ism.: Czintos Emese)

596 Rezümé Teljes cikk
Maros megyei tudóslexikon
Oameni de ştiintă mureşeni (Ana Todea, Fülöp Mária)
(Ism.: Fülöp Géza)
604 Rezümé Teljes cikk
". örök és maradandó voltáról" Balassi Bálint versei a Neumann-házban az emlékév múltán is
(Ism.: Sudár Annamária)
606 Rezümé Teljes cikk

Képek a magyar irodalomból (www.irodalmikepek.hu) A Neumann-ház új szolgáltatása a hálón
(Ism.: Hámory Zsófia)

609

Rezümé

Teljes cikk

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

891-973*

   

Könyvtár- és információtudomány

613

 

Könyvtár- és tájékoztatásügy

613

 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

631

 

Munkafolyamatok és szolgáltatások

643

 

Tájékoztatási rendszerek

664

 

Vezetés, irányítás

665

 

Felhasználók és használat

670

 

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

679

 

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

687

 
Kapcsolódó területek 689  

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek