49. évfolyam, 2003. 3. szám
Archívum
English

EU-programok, melyek a nemzeti információs politikát formálják: példák Litvániából, Szlovéniából és az Egyesült Királyságból.

PETUCHOVAITE, Ramune, VILAR Polona, BAWDEN, David országelemzései. (Ford.: Murányi Lajos)

Az országismertetések a 2003-as toruni BOBCATSSS konferencia egyik munkacsoportjában  hangzottak el. A helyzetelemzések célja az volt, hogy bemutassák, miképpen hatottak az EU programjai az egyes országok nemzeti információs politikájának fejlődésére. Három ország összehasonlítására került sor: Litvánia, Szlovénia és a már uniós tagország, Nagy-Britannia. Az ismertetések először bemutatják, mit jelent az adott ország számára az információs politika, majd számba veszi, hogy melyik EU-programban vettek részt. Értékelik az ismertetett programok hatását a nemzeti információs politika fejlődése szempontjából, hogy rávilágítsanak a három ország közötti eltérésekre és vázolják a jövőben várható fejleményeket.

(Könyvtári Figyelő (Library Review) 2003. 3. 577 – 588. p.)

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek