49. évfolyam, 2003. 3. szám

Archívum

 


TARTALOM

Tanulmányok

 

 

 


ELŐADÁSOK A NEMZETI CIKKREPERTÓRIUM MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁÉRT

KOLTAY Klára: Gondolatok a folyóirat-repertórium(ok)ról

495

Rezümé

 

Teljes cikk

TAKÁTS Béla: Hírlap-és folyóiratcikkek a megyei könyvtárak helyismereti gyűjteményeiben. Egy vizsgálat tapasztalatai

503

Rezümé

 

Teljes cikk

BERKE Barnabásné: Cikkfeldolgozás a hazai felsőoktatási és szak- könyvtárakban. Kérdőíves felmérés elemzése

510

Rezümé

 

Teljes cikk

BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta: A hátrányos helyzet megítélése és társadalmi elfogadottságának változása

521

Rezümé

 

Teljes cikk

PÉTERFI Rita – VIDRA SZABÓ Ferenc: Információs szükségletek, információs hátrányok, esélyegyenlőség

527

Rezümé

 

Teljes cikk

PÉTERFI Rita: Számítógép-ellátottság és internethasználat Magyarországon az ezredfordulón

548

Rezümé

 

Teljes cikk

VIDA Ildikó: Kísérleti hivatkozási index összeállítása egy jogi könyvtárban

555

Rezümé

 

Teljes cikk

BOROS Andrea: Már kétszázezer ... Hatéves a WebKat.hu a Neumann-házban

560

Rezümé

 

Teljes cikk

KITEKINTÉS

 

COGNINI, Cecilia: Multikulturalizmus és közkönyvtár a nemzetközi eszmecserében (Töm.: Mohor Jenő) 

567

Rezümé

 
 

EU-programok, amelyek a nemzeti információs politikát formálják: példák Litvániából, Szlovéniából és az Egyesült Királyságból. (PETUCHOVAITE, Ramune - VILAR, Polona - BAWDEN, David) (Ford.: Murányi Lajos)

577

Rezümé

 
 

KOLTAY Tibor: Vitairatok a tudásmenedzsment lehetetlenségéről

589

Rezümé

 
 

KÖNYVISMERTETÉS

 

Korszerű, tudományos és jól használható szintézis. Gondolatok az új
magyar Könyvtárosok kézikönyve öt kötetéről

Könyvtárosok kézikönyve. Szerk. Horváth Tibor, Papp István.
(Ism.: Bényei Miklós)

593

   

Már meglévő forrásból: katolikus szerzők és liturgikus művek besorolási jegyzéke
ACOLIT 1-3. Ed. Mauro Guerrini. (Ism.: Dudás Anikó)

 

604

   
Tankönyvcsalád a könyvtárhasználati ismeretek oktatásához
(Ism.: Stumpf Benedek Anna)


613

   
Hogyan váljunk „hibrid” könyvtárrá, azaz hogyan építsük elektronikus
állományunkat?
(Ism.: Mohor Jenő)
     
Útmutató az elektronikus tanuláshoz      
A város könyvtárnoka: Szabó Ervin
 
     

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ

300–396* 

   

Könyvtár- és információtudomány

769

 

Könyvtár- és tájékoztatásügy

773

 

Könyvtárak és tájékoztatási intézmények

788

 

Munkafolyamatok és szolgáltatások

795

 

Tájékoztatási rendszerek

811

 

Vezetés, irányítás

817

 

Felhasználók és használat

825

 

Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés

833

 

Könyvtárgépesítés, könyvtárépület

     837

 

Kapcsolódó területek

840

 

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők: w3.oszk.hu/manci.htm .

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek