49. évfolyam, 2003. 3. szám
Archívum
English

A hátrányos helyzet megítélése és társadalmi elfogadottságának változása

BOBOKNÉ BELÁNYI Beáta

Társadalomtörténeti eszmefuttatás a hátrányos helyzet fogalmáról az életvezetés, a gondolati rendszerek és a beállítódás kérdéseinek tárgyalásával, visszapillantva a nagyobb történelmi korszakokra (ókor, középkor). Bemutatja az egyenlőség megteremtésére irányuló újkori kísérleteket, rámutat a napjainkra kialakult helyzetre. Hangsúlyozza a hátrányos helyzet viszonylagosságát, s hogy a hátrányok kompenzálása helyett az esélyegyenlőség megteremtése és a szolidaritás felismerése segíthet a kérdés megértésében.

(Könyvtári Figyelő (Library Review) 2003. 3. 521 – 526. p.)

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek