49. évfolyam, 2003. 3. szám
Archívum
English

Cikkfeldolgozás a hazai felsőoktatási és szakkönyvtárakban. Kérdőíves felmérés elemzése

BERKE Barnabásné

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciója, majd az Informatikai és Könyvtári Szövetség Megyei Könyvtári Tagozatának ülése is tárgyalta az OSZK-ban szerkesztett sajtórepertórium 2003-as lezárásából következően kialakult helyzetet. A résztvevők egyetértettek abban, hogy nem szabad lemondani egy teljes országos cikkrepertóriumról, meg kell oldani a létrehozott rekordok közös adatbázisban való kereshetőségét, s a cikkek teljes szövegéhez való hozzáférést, s hogy ebben a munkában az OSZK-nak mint nemzeti bibliográfiai központnak vezető szerepe legyen. A Takáts Béla (ld. előző összefoglalónkat) által kidolgozott kérdőív kisebb átdolgozásával a szerző egy gyors elektronikus felmérést végzett a szak-és felsőoktatási könyvtárakban folyó sajtórepertorizálásról. A felmérés kimutatta , hogy a többszörös párhuzamos feldolgozások mellett, hol vannak a feltáratlan területek. Megállapítható még, hogy az együttműködés kialakítását nehezíti az alkalmazott szoftverek sokfélesége, s a nem szabványos feltárás. A gyorsfelmérés igazolta, hogy pályázati támogatásból minél gyorsabban el kell végezni egy alapos szakértői elemzést, melyre építve ki kell dolgozni egy megvalósíthatósági tanulmányt.

(Könyvtári Figyelő (Library Review) 2003. 3. 510 – 520. p.)

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek