46. évfolyam, 2000. 3. szám
Archívum
EnglishDeutsch

A miskolci egyetemi hallgatók könyvtárhasználati szokásai

STEINERNÉ SZŰCS Éva

A korábban nehézipari irányultságú egyetem a 80-as években jogi, bölcsészettudományi és közgazdasági karokkal kibővült universitas lett. Az egyetem központi könyvtárának nagy tehertételt, ugyanakkor nagy kihívást is jelentett az átállás a megemelkedett hallgatói létszám ellátására és az újonnan bekerült tudományterületek szakirodalmának beszerzésére és szolgáltatására. A kérdőíves felmérés a nappali tagozatos hallgatók 10%-át (218 főt) kérdezte meg a könyvtárhasználati és a szabadidős szokásairól. A megkérdezettek 97%-a volt tagja az egyetemi könyvtárnak, miközben párhuzamosan más könyvtárat is használt 55%-uk. A tanulmányokhoz szükséges tankönyveket, jegyzeteket az egyetemi könyvtárból szerzi be a megkérdezettek többsége (69%), ami azt is jelzi, hogy a lehetőségekhez képest a könyvtár felkészült a tudományegyetemi igények ellátására. A megkérdezettek leggyakrabban kölcsönözni szoktak (89%-ban), amit a napilapok, hetilapok, folyóiratok olvasása követ (79%). Tanulási célra 57%-uk veszi igénybe rendszeresen a könyvtárat. Az olvasótermi számítógépet 65% használja, s népszerűek a tanszéki számítógépek is. Kritikaként fogalmazódott meg: több kölcsönözhető szakkönyvre, több példányban elérhető egyetemi jegyzetre, hosszabb nyilvántartási időre, több terminálra lenne még szükség. A felmérés eredményei biztatóak a könyvtárhasználat szempontjából, s a hallgatók is többnyire elégedettek voltak a könyvtár szolgáltatásaival.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2001/04/19)