45. évfolyam, 1999. 1. szám
Archívum
English Deutsch

Szakember-hallgatók véleménye az informatikus könyvtáros képzésről
Mikulás Gábor

A tanulmány két felmérés eredményeit és az elemzéseket tartalmazza. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karának Matematikai Intézete keretében működő könyvtártudományi és komputergrafikai tanszékről az öt féléves informatikus--könyvtáros levelező továbbképzésről már több évfolyam került ki. Az első felmérés az első év közben, a második a tanulmányok befejezése után készült az évfolyam hallgatóival. A kurzus egészével elégedettek a hallgatók, de érzékelték, hogy vannak kiaknázatlan lehetőségei. A hallgatók fő motiválója a képzésben való részvételre a szakmai ismeretek fejlesztése mellett a magasabb fizetési kategória megszerzése volt. Az oktatott tárgyak elemzésekor az informatikai tárgyak (Internet, információs rendszerek, adatbázis-kezelés, rendszerszervezés és -fejlesztés, programozás, matematika) magasabb, a hagyományos tárgyak (könyvtártan, dokumentum-leírás. kommunikációelmélet) kisebb érdeklődést váltottak ki. Több gyakorlati ismeretet, kevesebb történelmi szemléletet várnának el a képzéstől. A hallgatókat nem az zavarta, hogy magas tandíjat kellett fizetniük, hanem az, hogy a szervezés nem mindig volt hatékony (pl. gyenge adminisztráció, lassú tájékoztatás, változó felkészültségű tanárok). Mivel az elemzés célja az volt, hogy az oktatatási, képzési folyamatot piaci szolgáltatásként vizsgálja, a vélemények segítenek abban, hogy a hatékonyság oldaláról újragondolják a képzést a szervezők.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/19)