45. évfolyam, 1999. 1. szám
Archívum
English Deutsch

Magyar nyelvű nyomtatványok Romániában 1919-1940 között két kötetben. Monoki István bibliográfiájának kiadástörténete
Kégli Ferenc

Fitz József, az OSZK egykori főigazgatója vetette fel 1941-ben, hogy a kolozsvári egyetemi könyvtár állítsa össze a román éra alatt megjelent magyar könyvtermés bibliográfiáját 1940-ig bezárólag. A javaslat elfogadása után Monoki István feladata lett az 1919--1938 között megjelent erdélyi magyar időszaki kiadványok bibliográfiájának összeállítása, a kiadásra pedig az Országos Széchényi Könyvtár vállalkozott. 1941-ben már megjelent a kötet. Románia 63 helységében 1260 féle hírlap, folyóirat jelent meg. Az 1919 előtti 101 időszaki kiadványból 43 élt 1940-ben. Monoki a könyvbibliográfia anyagának összegyűjtését is befejezte, s 1942-ben a nyomdai munkák megkezdésére a betűrendes rész kéziratát Budapestre, az Országos Széchényi Könyvtárba küldte. A nyomdai munkák 1944 közepén megszakadtak, bár már összeállt a szakrendi rész is. A folytatásra egy 1962-ben készült kétoldali szerződés teremtette meg a feltételeket. A kéziratban lévő bibliográfiát az OSZK-ban sok kutató használta, ezért az eredeti kézirat kímélése érdekében másolatot készítettek róla. 1997-ben olyan megállapodás született az OSZK és az Erdélyi Múzeumi Egyesület között, hogy a bibliográfia betűrendes részét sorszámozással, név- és helynévmutatóval ellátva, de a szakrendi rész nélkül, kiadja az OSZK 500 példányban. A mű megjelent, megfontolandó a hírlapokat és folyóiratokat tartalmazó 2. kötet hasonmás kiadása is.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/19)