44. évfolyam, 1998. 1. szám
Archívum
English Deutsch

A külföldi állatorvosi folyóiratok olvasottságának vizsgálata
OLÁH Edit

Az Állatorvostudományi Egyetem (ÁOTE) Központi Könyvtára az állatorvos-tudományi irodalom országos gyűjtéséért és szolgáltatásáért felelős. Használói az egyetemi oktatók, kutatók és hallgatók, a praktizáló állatorvosok. A könyvtár munkatársai amerikai kollégákkal együtt felmérték és összeállították az állatorvosi magfolyóiratok jegyzékét. A jegyzék 1995-ben 253 élettudományi folyóiratot (a határterületek nélkül) tartalmazott kb. 30 mf értékben. Az ÁOTE központi könyvtárának jelenleg 126 primer időszaki kiadvány képezi az információs bázisát. Magyarországi könyvtárakban a 253 magfolyóiratból 152 található meg. A szerző az ÁOTE és 20 szakterületi könyvtárban felmérte: melyek a legolvasottabb folyóiratok; melyek a gyakran keresett, de hazai könyvtárban nem található címek; melyek járnak szükségtelenül sok példányban. Az olvasottságot kérdőívvel, a használt időszaki kiadványokat figyelőlappal, a másolat és könyvtárközi kölcsönzési kérések iránti igényt a statisztika elemzésével vizsgálták. Főbb következtetések: az utóbbi 10 évben az anyagi források csökkenése miatt pótolhatatlan hiányok keletkeztek az élettudományi folyóiratok beszerzésében; nagy a lemaradásunk a hasonló gyűjtőkörű európai intézetekhez képest; az ÁOTE központi könyvtárán kívül máshol ennyire sem nem teljes a folyóiratbázis. Az ÁOTE könyvtárának továbbra is központi szerepet kell játszania az állatorvosi magfolyóiratok beszerzésében, de ehhez külön támogatási keretre van szüksége a könyvtárnak.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/19)