44. évfolyam, 1998. 1. szám
Archívum
English Deutsch

Lógunk a Weben, avagy elektronikus adatbázisok felhasználása a könyvtárközi kölcsönzésben és a dokumentum-szolgáltatásban
KÜRTI Lászlóné

Az IFLA könyvtárközi kölcsönzési irányelvei szerint a közvetett hozzáférés korában a szolgáltatás megoldására 3 forma alakult ki: nemzeti dokumentum-szolgáltató központ erre a célra létrehozott állománnyal (pl. BLDSC, BNCP); kérés- és dokumentumközvetítő központ (a központi katalógusokon és a kötelespéldány-elosztáson alapul (pl. OSZK); nincs központi koordináló szerv, nincs központi katalógus (pl. Olaszország). Jelenleg a korlátozottan közvetett hozzáférés korszakát éljük. Közvetítő helyett lehetőség van közvetlenül a lelőhelyhez fordulni. Esetei: transzkontinentális központi katalógus (OCLC), regionális központi katalógus (LIBRIS), országos általános központi katalógus (ZDB, Verbundkatalog); országos központi szakkatalógus (AGRALIN); egy gyűjtemény katalógusa (TIB, Hannover); egy gyűjtemény katalógusa dokumentumtípusra koncentráltan (INIST). A tanulmány a típusokat elemzi.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/19)