39. évfolyam, 1993. különszám
Archívum

1. A közhasznú információ

1.11. A szociálisan hátrányos helyzetűek információellátása

Szociálisan hátrányos helyzetűnek tartjuk általában a testi fogyatékosokat (mozgás-, hallás- és látás sérülteket), a munkanélkülieket, időseket, betegeket, színes bőrűeket, a szociálisan lecsúszottakat, a kisebbségi sorban élőket, a menekülteket, a szabadságvesztésüket töltőket és az analfabétákat. A hátrányos helyzetű, izolált térségekben élők is ide sorolhatók bizonyos értelemben, róluk azonban majd a következő fejezetben szólunk.
Az információk, amelyeket ennek a használói rétegnek szolgáltatnak egy másik kör számára is fontosak, mégpedig a szociális munkások, szociális gondozók számára. Már az információk begyűjtésére is velük együttműködésben vállalkozhat csak a könyvtár.
A hátrányos helyzetűekkel való könyvtári munka egyáltalán nem ismeretlen és nem is idegen a könyvtárosoktól. A hátrányos helyzetű használóknak szóló tájékoztató munkában a forrástájékoztatás kap hangsúlyos szerepet. Egy-egy problémájukban a konkrét válasz helyett sokszor csak a forrást, annak az intézménynek nevét, címét stb. tudja csak közölni a könyvtáros, ahova a kérdező fordulhat. Ennek érdekében a megfelelő szakintézeteket és egyéb szociális központokat mindenképpen ismernie kell a könyvtárnak. A Magyarországon is örvendetes mértékben szaporodó szeretetszolgálati központok, regionális átképző központok, menekültügyi hivatalok, önszervező egyesületek stb. címeit ennek érdekében mind össze kell gyűjteni a könyvtárnak.
Szerepeljen itt néhány olyan jó példa, amelyik fejlett szociális érzékenységről tanuskodik:

A kölni Institut der Deutschen Wirtschaft a Munka- és Népjóléti Minisztérium megbízásából átfogó információs rendszert dolgozott ki a hátrányos helyzetűek segítésére. A rendszer nyolc adatbázisból áll a következő területekről:

Az információs rendszer 1991 őszétől hozzáférhető, adatait folyamatosan aktualizálják. Használata offline (postai úton), online és CD-ROM-on lehetséges. Online üzemmódban modem vagy Datex-P csatlakozással lehet keresni közvetlenül az adatbázisokban, jelszó birtokában. Néhány napos térítésmentes használói szemináriumokat tartanak. 1992-től a REHADAT CD-ROM lemezen is rendelkezésre áll, a lemezt és a szoftvert a rászorulók ingyen megkaphatják. A REHADAT használatának minden formája térítésmentes.
Amerikában két vaskos kötetet is kiadtak azokról a tudnivalókról, amelyeket a testi fogyatékosoknak szánnak:

(K.E.)

Irodalom

Datenbank REHADAT auf CD-ROM. In: Bibliothek für alle, 1992. Jg.9. no.3.

1.111. A hátrányos helyzetű térségek információellátása

Hátrányos helyzetűnek általában akkor tartanak egy térséget/helységet, ha az a nagyobb településektől távol fekszik és emiatt az ott élők izolálódnak, nem találnak megfelelő munkalehetőséget, szórakozási lehetőséget, stb. A szociológusok megfigyelései szerint ezeknél az embereknél magasabb a szegénységi ráta, többen lesznek depressziósak, és gyakoribb az öngyilkosság is. A munkanélküliség réme, az ingázás vagy a szőlőhely elhagyásának kényszere, mind megannyi veszélyforrás számukra. Elektronikus kapcsolat segítségével nagyon sok korábbi gondon lehet úrrá lenni. A fizikai távolság az adatátvitel segítségével részben legyőzhető. Elsődlegesen a helyi információk fontosak, ezek szolgáltatásán kívül azonban közvetíteni kell az ott élők számára a vállalkozásukhoz, továbbképzésükhöz, átképzésükhöz szükséges információkat is, lehetőleg online módon. A telekommunikációs központok, az ún. telekunyhók (telecottage) létrehozásával sikerült kialakítani - elsőként a skandináv országokban, majd ezt követően világszerte - a külvilággal való közvetlen kapcsolatot. Ezeken a központokon keresztül az információk könnyen bevihetők a falvakba. A finnországi telekunyhók működtetőinek tapasztalatai szerint online összeköttetéssel nagyon sok export munkát lehet a távoli térségekbe bevinni. A mozgalomról bővebbet az irodalomban szerepeltetett kiadványból tudhatnak meg.

(K.E.)

Irodalom

"Telekunyhók" a vidék fejlesztéséért: Hogyan építsünk tájékoztató állomást? : Szakirodalmi szemle / (fel. szerk. Kovács Emőke); [szerk. Kovács Katalin]; [közr. az] Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ. - Bp. : OSZK-KMK, 1992. - 85 p.
BŐHM Antal: A hátrányos helyzetű térségek helyi társadalma. In: Magyar Tudomány, 1992. 4.sz. p.435-437.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/12)