39. évfolyam, 1993. különszám
Archívum

TARTALOM

 
Előszó 
6
Bevezető
7
1. A közhasznú információ
11
1.1. A közhasznú információ megjelenése, fogalma, fajtái
11
1.2. Közigazgatási (kormányzati, önkormányzati, jogi) információk
13
1.21. Kormányinformációk az Amerikai Egyesült Államokban
13
1.22. A kormányzati információk terjesztésének helyzete Magyarországon
14
1.3. Információk a fogyasztóknak
15
1.4. Egészségügyi információk
16
1.5. Környezetvédelmi információk
17
1.51. Zöld "kik-kicsodák"
17
1.52. Öko-hírek
18
1.53. Finn példa a környezetvédelmi információ megszervezéséről"
19
1.6. Vállalkozásokat segítő információk
20
1.61. Néhány külföldi példa
20
1.62 Üzleti információs szolgáltalás az angol közkönyvtárakban
21
1.63. Az üzleti élettel kapcsolatos információk kezelése Magyarországon
21
1.7. Mezőgazdasági információk
24
1.71. Amerikai Egyesült Államok
24
1.72. Afrika
25
1.73. Délkelet-Azsia
26
1.74. Európai országok
28
1.8. A gyermekeknek és az ifjúságnak szóló információk
26
1.81. Németországi program az ifjúság információellátásáról
27
1.9. Oktatási, továbbképzési információk
29
1 91. Nemzetközi diákinformációs központok
29
1.10. Turisztikai információk
30
1.11. A szociálisan hátrányos helyzetűek információellátása
32
1.111. A hátrányos helyzetű térségek információellátása
34
2. Közhasznú tájékoztatást végző, a könyvtáraktól független információs központok
35
2.1. A szóba jöhető intézmények áltekintése
35
2.2. Külföldi helyzetkép
36
2.21. Ausztrália
36
2.22. Franciaország
39
2.23. Hollandia
42
2.24. Svédország
43
2.25. Nagy-Britannia
44
2.26. Japán
45
2.27. Németország
45
2.3. Magyarországi helyzetkép
47
2.31. A "közhasznú" Budapesten - egy könyvtáros használóként szerzett tapasztalatai. Szubjektív helyzetkép
47
2.32. Tájékoztatási vállalkozások
51
2.321. Telinformix
51
2.322. Transeurope Information Bank
53
2.323. Magyar Távirati Iroda
54
2.324. Magyar Közszolgálati Adattár
57
2.33. Társadalmi kezdeményezésen alapuló központok
57
2.331. Közösségi Adattár
57
2.332. Lakóhelyi és szomszédsági központok
58
3. A könyvtárak szerepe a közhasznú tájékoztatásban
61
3.1. Miért jó, ha a könyvtáruk szolgáltatják a közhasznú információkat?
61
3.2. Mi a jövö útja?
63
3.3. Külföldi helyzetkép
65
3.31. Brazília
65
3.32. Dánia
66
3.33. Amerikai Egyesült Államok
72
3.331. Közösségi információ
72
3.332. Az információs és forrástájékoztató szolgálat kialakítása kis közművelődési könyvtárakban
72
3.333. A helyi közösséget is szolgáló I+R tevékenység egy felsőoktatási intézmény könyvtárában
73
3.34. Nagy-Britannia
74
3.341. Közérdekű tájékoztatás kisebb településeken:a PIRATE-kísérlet
75
3.35. Németország
77
3.351. Regionális információ a reutlingeni városi könyvtárban
77
3.352. Tájékoztató szolgáltatások időseknek
78
3.353. Egy példa az új szövetségi tartományokból: Erfurt
78
3.354. Elektronikus polgári tájékoztatási rendszer Bréma Neustadt kerületében
79
3.355. A bonni BINE tíz éve
80
3.4. Magyarországi helyzetkép
82
3.41. Közhasznú tájékoztatás a magyarországi könyvtárakban
82
3.42. A közhasznú tájékoztató szolgálatok .szélesebb körű elterjedése az 1980-as évek második felében
83
3.43. Számítógéppel: Közhasznú információt
87
3.431. A Zalai Könyvtári Információs Rendszer
87
3.44 A közhasznú információszolgáltatás jövője
90
3.44. A Közhasznú Információs Szolgálat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban
91
3.441. A kezdet
91
3.442.1990-1992-ig
92
3.443. Az adatbázis
92
3.444. A használók
94
3.445.A fejlesztés irányai
95
4. Információs és forrástájékoztató központok létrehozásának módszertani kérdései
99
4.1. Irányelvek egy közhasznú információs központ kialakításához
99
4.11. Az ellátandó közösségigényeinek elemzése
100
4.12. A megfelelő szolgáltatások létrehozása
102
4.13. Néhány gyakorlati tudnivaló
103
4.14. Elvek és módszerek a szolgáltatás működésének ellenőrzéséhez és értékeléséhez
103
4.15. Módszertani füzet Németországból az infotékák működéséről
l05
4.2. A személyzet felkészítése a feladatra
106
4.21. Mit jelent a közhasznú tájékoztatás a könyvtárban?
106
4.22. Milyen képzést igényelnek a könyvtárosok?
106
4.23. Általános irányelvek oktatási program tervezéséhez
107
4.24. Gyakorlati döntések az oktatási programmal kapcsolatban
107
4.25. Közhasznú: tájékoztatási szakemberek képzése egyetemen
108
4.3. A nyilvános információs központok hatékonysági jellemzői: egy felmérés tapasztalatai
109
4.31. A ma használatos közhasznú in(ormdciós rendszerek leggyakoribb jellemzői
110
4.4. Az információ értéke
111
5. A közhasznú információ: közvetítő eszközei
112
5.1. Nyomtatott dokumentumok
112
5.2. Elektronikus eszközök
114
5.21. Milyen legyen a közhasznú információs adatbázis?
114
5.22. Online számítógépes kapcsolatok
116
5.221. CompuServe Hungary a Microsystemtől
116
5.23. Telefax
118
5.24. Videotex
118
5.241. Külföldi helyzetkép
119
5.242. Videotex szolgáltatások Magyarországon
134
5.25. Elektronikus faliújság (BBS rendszerek)
141
5.26. Nyilvános terminálok
143
5.27. Telefontájékoztatás
144
5.271. Éjjeli Bagoly Szolgálat
147
5.272. Audiotex
147
5.28. Televízió, kábeltelevízió, képújság
150
Zárszó helyett
155
Bibliográfia
156
Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/18)