Könyvtár jövő program – egy válasz az új évezred kihívásaira

Kategória: 2012/ 9

“… az embereknek nemcsak azt kell adni, amit kívánnak, hanem azt is, amit kívánniuk kellene”
Goethe

Bevezető

Ma Magyarországon a könyvtáros szakma neves képviselői közül is egyre többen osztoznak abban a felismerésben, hogy a könyvtár – és egyre inkább – az információs piac egyik szereplőjévé vált. Ennek a hangsúlyozottan információs piacnak a kínálati oldala pedig a piaci verseny egyre öldöklőbb jeleit mutatja.
Évek óta foglalkoztat az a kérdés, hogy kellően felkészültek vagyunk-e az ezen a piacon való érdemi szereplésre, és ha nem, vagy nem eléggé, mit tehetnénk?
Jelen tanulmány első részében egy elemzés formájában megkísérlem csokorba szedni azokat a kérdéseket és gondolatokat, amelyek a fenti felvetéssel kapcsolatban felmerülhetnek; második szakaszában bemutatom az információs piacon szereplő konkurensek által a jelenleg és a közeljövőben alkalmazni kívánt módszereket és technikákat; végezetül a harmadik részében vázolom azt a megközelítést, amelyet a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ valósít meg, mintegy válaszként a feltárt folyamatok problémáira.
Kiindulási alapként mindenképp a jelenlegi helyzet elemzése szükséges. Mivel – mint a tanulmány további részeiből reményem szerint kitűnik – a mikrokörnyezet egyébként nem elhanyagolható tényezőivel szemben a makrokörnyezet változásai lesznek a meghatározóak, ezért úgy vélem, a kérdéskör átgondolásához ez esetben talán a PGTT-analízis adja a legjobb megközelítést.
PGTT (PEST) analízis – a makrokörnyezet vizsgálata (tovább…)

Címkék: ,

Címkék