„Kamaszhíd”

Kategória: 2018/12

Kamaszkönyvtár nyílt Gödöllőn

2018. október 12-én adtuk át ünnepélyesen az ország legújabb kamaszkönyvtárának kulcsát a Gödöllői Városi Könyvtárban. A Kamaszhíd fontos mérföldkő intézményünk életében, a 2014 óta Minősített Könyvtári Címmel rendelkező városi könyvtár munkatársai éppen azt bizonyítják ezzel, hogy a folyamatos gondolkodás, tervezés, fejlesztés, szolgáltatás-innováció az alapja a teljesítménynek.

2002-ben nyílt meg Gödöllőn az új városi könyvtár, egy modern, minden igényt kielégítő, 21. századi környezetben. Az évek során sokat változott a társadalom, új olvasói igények merültek fel, mások meg eltűntek. Az új könyvtárban kezdetben nagyon hangsúlyos feladat volt a lakosság szélessávú internettel és gyorsan működő asztali számítógépekkel való kiszolgálása. Az otthoni internettel, a mobil eszközök terjedésével azonban rohamosan csökkent az érdeklődés az úgynevezett Infohíd iránt, mely az utóbbi években már gyakorlatilag üresen állt. Az Infohíd új szerepének megtalálása és kialakítása egy hosszú folyamat eredménye, melyben a minőségirányítás fontos szerepet kapott. A gödöllői könyvtár mindig is figyelt az olvasói visszajelzésekre, a teljesítmény értékelésére, de a rendszerben való gondolkodás, a tudatos tervezés csak a Minőségirányítási Tanács megalakulása után (2011) vette kezdetét.

A Minősített Könyvtári Címre való felkészülés során megtanultuk azt, hogy a rövid távú célok helyett a hosszú távú fejlesztésre koncentráljuk az erőinket, hogy a környezet és a működés folyamatos elemzése, a teljesítmény vizsgálata, a visszajelzések értékelése nemcsak úri passzió, hanem fontos szerepe van a tervezésben. Hét éve már, hogy folyamatosan mérjük a könyvtár teljesítményét, és a különböző mutatók elemzése során szembesülnünk kellett azzal, hogy erőteljesen hanyatlásnak indult a kamasz olvasói réteg beiratkozási kedve. Sajnos ez nem csak helyi jelenség, a PISA és PIRLS vizsgálatok is megerősítik azt a tényt, hogy az alsós korosztály jó szövegértési képessége felsőben leromlik, csökken az olvasási kedvük, de a mi tapasztalataink is azt mutatták, hogy a korábban rendszeresen könyvtárba járó gyerekek 12 éves koruk körül lemorzsolódnak.

Ahogy áttekintettük az eredményeket és az okokat vizsgáltuk, látnunk kellett, hogy sajnos egy negatív szinergia-hatás működött, a kis létszámú tini olvasónknak nem szerveztünk programokat, nem nyújtottunk számukra célzott szolgáltatásokat, így egyre csökkent a látogatási kedvük. 2015-ben úgy döntöttünk, ideje van a beavatkozásnak, és a hagyományosan megrendezésre kerülő gyermekkönyvtári olvasóvetélkedőt erőteljes reformnak vetettük alá. Először is felemeltük a korhatárt, és a korábbi alsós iskolások helyett a 12–17 évesekre koncentráltunk. Tudtuk azt is, hogy őket nem lehet a jól bevált módszerekkel megfogni, olyan környezetben kell dolgoznunk, olyan módszerekkel és technikákkal, mely számukra ismerős. Mivel a Z generációról van szó, ez nem jelentett mást, mint a digitális világ beépítését a munkánkba, így született meg az Olvasók Diadala online olvasásfejlesztési játékunk. Az Olvasók Diadala részletes bemutatása nem fér bele a cikkbe, de az érdeklődő olvasók a teljes módszertani anyagot megtalálják a könyvtár honlapján.1

A játék digitális környezetben is zajlott, de nemcsak az online megoldások, a modern technikai eszközök beépítése jelentette a vetélkedő sikerét, hanem a feladatok kreativitása is. A játék során a részt vevő csapatok összesen több mint 200 könyvet olvastak el, dolgoztak fel, véleményeztek, és már a kezdetekkor tudtuk, hogy ezt a hatalmas adatmennyiséget fel fogjuk használni a későbbiekben. Így született meg a Könyvsú-go interaktív könyvválasztó adatbázisunk 2016-ban, melynek különlegessége, hogy a honlapon fiatalok ajánlanak fiataloknak olvasnivalót. A Könyvsú-go működése egyszerű, de annál hasznosabb. Kétféle szempont alapján lehet könyvet választani: a regények témája, illetve a benne szereplő érzelmek alapján. Aki szereti a megható szerelmes történeteket, vagy az elgondolkodtató rázós regényeket, csak ikszelje be a megfelelő helyet, és máris jönnek az ajánlatok!

Az Olvasók Diadalának eredménye ez az interaktív könyvválasztó oldal, a Könyvsú-go2

Az Olvasók Diadalának eredménye nemcsak a Könyvsú-go megszületése volt, hanem több más folyamatot is katalizált könyvtárunkban. Számunkra az volt a legfontosabb, hogy kialakult egy olyan kamasz olvasói réteg, amellyel megindulhatott a közösségformálás. 2016-ban megalakult az első ifjúsági kiscsoportunk Papírolvasók névvel. A diák olvasókör havonta egyszer találkozik, és egy közösen választott művet olvasnak el és dolgoznak fel különböző biblioterápiás, dramatikus módszerekkel. Második kiscsoportunk a diák írókör megalakulása volt, mely egy prózaíró kurzusból nőtte ki magát. 2018-ban már a harmadik évadot hirdettük meg Mentsd meg a macskát! címmel, és a tanfolyamot elvégző diákok bekerülnek a Pusztítók diák írókörbe. A kurzus heti rendszerességű, míg az alkotókör 3-4 hetente találkozik.

2017-ben újabb lökést adott kiscsoportjainknak a Nagy Könyves Beavatásban szervezőként való részvétel. Az Olvasók Diadala volt a Beavatás egyik mintamodellje, így a gödöllői könyvtárosok az egriek csapatával együtt két évadon keresztül koordinálták a játékot. Ebben az évben újabb kisközösségek formálódtak az ifjúsági olvasókból: Anime klub és Angol társalgási klub alakult. Az említett kiscsoportokat mind könyvtárosaink vezetik, mivel intézményünkben kiemelt jelentőségű a tudásmegosztás. Nemcsak belső képzéseket szervezünk, hanem fontosnak tartjuk, hogy ha egy munkatársunk elhivatottságot érez egy téma, tevékenység iránt, esetleg olyan hobbija van, melyre lehet építeni, akkor minden lehetőséget, támogatást megkap, hogy könyvtári kisközösséget alakítson ki. Nem csak fiatalok számára működnek így klubok, de az említett pár év kifejezetten a kamaszokról szólt. Végezetül önkéntes olvasók vezetésével, s jobbára fiúközönséggel működik még Sakk kör és War game stratégiai játék is a könyvtárunkban. A kamaszklubok tagjai számára évente egy-két alkalommal lehetőséget biztosítunk, hogy megismerkedjenek egymással is, a rendezvény elnevezése az Éjszaka a könyvtárban.

 

Részlet a gödöllői városi könyvtár 2017/18-as foglalkozásajánlójából

Szintén 2017-ben indult el a könyvtári foglalkozások megreformálása. A gödöllői városi könyvtár, hasonlóan sok más közkönyvtárhoz, nagy hangsúlyt fektet az iskolákkal való együttműködésre, a tanórák keretén belül való könyvtári látogatások megszervezésére. Könyvtárunkban nagy hagyománya van az óvodásoknak, alsós iskolásoknak szóló óráknak, de a felsős osztályok és gimnazisták számára alig szerveztünk valamit. Ez szintén egy olyan hiányosság volt, melyet meg kellett szüntetnünk, és párhuzamosan a közösségépítés mellett elkezdtük a könyvtári foglalkozások kibővítését a kamaszok számára. A 2017/18-as tanévben már egy jól felépített, látványos foglalkozásajánló is készült számukra, és végre megindultak a könyvtári órák ebben a korcsoportban is. A 2018/19-es tanévben pedig már olyan új könyvtári órák kerültek bele a szolgáltatási kínálatunkba, melyeket Az én könyvtáram EFOP pályázat keretében dolgoztunk ki mintaprogramként.

 Részlet a gödöllői városi könyvtár 2018/19-es foglalkozásajánlójából

A kisközösségek létrejötte, folyamatos működése, a korosztály növekvő látogatási kedve, valamint a vetélkedő során beszerzett könyvállomány már felvetette azt az igényt, hogy alakuljon meg a tinik számára egy külön részleg. A munka első része a tini könyvállomány kialakítása volt: a felnőtt és gyermekkönyvtári gyűjteményekből, illetve új beszerzéssel megalakult a Tinipolc 2017-ben. Az ifjúsági könyveket a gyermekkönyvtár hátsó részén helyeztük el, és megtartottuk a Könyvsú-go tizenhárom, fiatalos kategóriáját.

A gyermekkönyvtár végében található Tinipolc a Könyvsú-go tematikája szerint kamaszoknak kínál olvasnivalót

Így Az élet játéka (a felnőtté válás könyvei), Titokzatos bűntény (a krimik), Most akkor járunk? (a romantikus könyvek) vagy a Rossz voltam (az úgynevezett rázós könyvek) kötetei mellett a fiatalok kedvükre válogathatnak a misztikus-romantikus, vagy a fantasy könyvekből is, egyúttal pedig tudomást szereznek a Könyvsú-go adatbázis létezéséről, működéséről is.

Így érkeztünk el 2018-hoz, amit egy nagyon szerencsés egybeesésnek köszönhetően Gödöllő városa az Ifjúság évének nyilvánított. Itt muszáj megjegyezni azt, hogy a szerencsén túl már komoly tudatosság is jellemezte működésünket, hiszen a stratégiánk felülvizsgálatakor a részletes elemzés során érzékeltük, hogy az Önkormányzat is egyre jobban nyit a fiatalok felé. Már a 2013-as Kulturális és Közművelődési Koncepciójában kinyilvánítja Gödöllő, hogy a fiatalokat jobban be szeretné vonni a döntéshozatalba, ifjúsági, közösségi terek létrehozásán munkálkodik, 2015-ben pedig el is készül Gödöllő Város Önkormányzat Ifjúsági koncepciója, melyben a különböző szakterületeket érintően meghatározza az ifjúsági korosztályt érintő jövőbeni fejlesztési irányvonalakat. Így a gödöllői könyvtár 2016–2023 új stratégiájában már az ifjúságot mint stratégiai célcsoportot kezeli, és kiemelt feladatának tekinti a korosztály olvasási kompetenciájának fejlesztését. 2018 tehát az Ifjúság éve városszerte, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tematikus programsorozatban részt vevő kulturális intézmények számára külön önkormányzati forrás áll rendelkezésre. A gödöllői könyvtár sikerrel pályázott az új kamaszkönyvtár kialakítására, valamint fiataloknak szóló programok szervezésére is: az infrastrukturális fejlesztésekre 1,2 millió forintot és a tematikus programokra 620 ezer forintot nyert az önkormányzattól. (A Kamaszhíd teljes kialakításához NKA pályázati forrás is társult 1,17 millió forint értékben).

A tervezőpályázat plakátja a Kamaszhídra

A tematikus programokra még az év első felében sort kerítettünk, és igyekeztünk úgy szervezni ezeket a programokat, hogy a kamaszoknak már aktív szerepet adjunk. Így Böszörményi Gyulával az író-olvasó találkozón olvasó- és írókörös diákok vezették a beszélgetést, illetve kiírtuk számukra a tervezőpályázatot is: hogyan rendezzük be az új könyvtári részleget számukra. A programok és a felhívás is sikeres volt, és elindult a munka, hogy elkészüljön az év második felére a Kamaszhíd.

2018 ifjúsági programjai a gödöllői könyvtárban

A részleg a már említett, funkcióját vesztett épületrészben kapott helyet. Az Infohídként működő helyiség elhelyezkedése szimbolikus: a gyermek- és felnőttkönyvtárat összekötő folyosó tökéletes a kamaszok számára. Távol van a nagyobb forgalmú helyektől, elzárt, ugyanakkor üvegablakaival mégis a tágasság érzetét kelti. Kialakítása, tervezése során a fiatalok igényei mellett a következő szempontok megvalósítására törekedtünk:

Legyen ez a második otthonuk a fiataloknak. Legyen egy esztétikus, szerethető hely, süppedős szőnyeggel, kényelmes fotelekkel, kütyükkel, társasjátékokkal, csocsóasztallal, könyvekkel.

  • Legyenek mobilisak a bútorok, hogy a fiatalok kedvük szerint átrendezhessék a teret.
  • Legyen benne közösségi tér a klubfoglalkozásoknak (mivel egy folyosószerű épületrészről van szó, mely ráadásul lejt is, ennek kialakítása volt a legnagyobb kihívás).
  • Legyen alkalmas kiállítófelülete, ahol a fiatal képzőművészek is megmutathatják magukat.
  • Legyen a tér kreatív, ösztönző hatású: mosható fólia az ablakokon, ami üzenőfalként funkcionál, utcára néző, dinamós szobabicikli, melyen telefont is lehet tölteni, átrendezhető terek, mobil eszközök, tanulósarkok, X-boksz.

És talán a legfontosabb, hogy a fizikai tér kialakítása, a gyűjtemény folyamatos karbantartása mellett ne feledkezzünk meg a szolgáltatásokról: a kisközösségek működtetéséről, ifjúsági programok szervezéséről, és már most gondoljunk arra, hogy ez a célcsoport nagyon gyorsan fluktuálódik. Hamar belenőnek a kamaszok az úgynevezett fiatal felnőtt (young adult, vagy YA) korosztályba, mely megint egy sor újabb tervezni- és fejlesztenivalót vet fel, tehát fontos az utánkövetés is.

Ilyen volt 2018 nyarán a Kamaszhíd

Ilyen lett 2018 őszén a Kamaszhíd

A Kamaszhíd ünnepélyes átadására 2018 októberében került sor, Éjszaka a Könyvtárban című programunkon bemutatkoztak a könyvtár fiatalokból álló kisközösségei. A látványos fény- és tűztánc show mellett volt itt író-olvasó találkozó két népszerű ifjúsági íróval: On sai-jal és Róbert Katalinnal, a diák írókörök és Bársony Viktória fiatal író részvételével megnyílt egy illusztrátor, Ódor Benjámin kiállítása, de volt improvizációs színház a Club színház fiatal tagjaival, Kokeshi baba bemutató, 3D nyomtatás a Mikrokontroller klubbal, War game stratégiai játék, az estét pedig egy fantasztikus kvíz zárta.