Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2018/ 2

Tapasztalhatjuk, hogy egyre több ingyenes, sok esetben nyílt forráskódú fejlesztés áll rendelkezésünkre a digitalizálás, feldolgozás és szolgáltatásra bocsátás feladatainak elvégzésére. Jóllehet az egyes alkalmazások implementálása, a rendszerek üzemeltetése továbbra is erőforrás-igényes, a mi felelősségünk, hogy amikor arra mód van, a leginkább költséghatékony lehetőséget válasszuk. A források RDA-alapú, szabványos metaadatatolására kézenfekvő megoldás a RIMMF (…)” (Dancs Szabolcs)

Annak ellenére, hogy gyakran hallhatjuk, nem olvasnak a fiatalok, azt tapasztaltuk az elmúlt évek során, hogy mégis van egy réteg, amely hozza-viszi a korosztályának szóló könyveket, még akkor is, ha nincs jelen a rendezvényeinken, programjainkon. Az elmúlt évben tehát őket kívántuk megcélozni, és megmutatni nekik, hogy a könyvtár közösségi térré is válhat az életükben, ahová szívesen járnak.” (Lukács-Gűth Csilla)

„Az általános összefüggésrendszer áttekintése után viszont hamar kiviláglik, hogy itt arról van elsősorban szó, hogy a digitális bölcsészeti, társadalomtudományi kutatások hatókörében milyen sokszínű módon lehet a webarchiválás által begyűjtött információkincset feldolgozni, értelmezni, újrahasznosítani. Voltaképpen a web a különféle társadalmi jelenségekre adott reflexiók feltárásának egy újfajta izgalmas felületét kínálja. A kötet különféle problémaköröket, kihívásokat, vagy éppen társadalmi csoportok vizsgálatát emeli ki az egyes tanulmányokon keresztül, s vázol fel az újfajta forrásanyagon alapuló következtetéseket. Kvantitatív, kvalitatív, illetve vegyes módszerekkel végzett kutatási projektekről is képet kapunk.” (Németh Márton)

Címkék