Tartalom

Kategória: 2006/ 3

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Dippold Péter: A bibliográfia és a könyvpiac 3-11
Balogh András: A közművelődés jelentésváltozásai egy lehetséges könyvtári struktúrában 11-20

MŰHELYKÉRDÉSEK
Pegán Anita: Szegeden februárban 21-30
Varga Katalin – Pallos Zsuzsanna – Borostyániné Rákóczi Mária: A szakirodalmi tájékoztatási szolgáltatások korszerűsítése a pedagógiai információs rendszerben 31-44

KONFERENCIÁK
Ocsovszky Zsófia: Elérhető jövő 45-47

PERSZONÁLIA
Szögi László: Marót Miklós (1928-2006) 48-49

KÖNYV
Gerő Gyula: Ajánlunk egy jó olvasmányt 50-55
Pogány György: Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből 56-58
Balogh Ferencné: A várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár emlékkönyve

Címkék