Ismeretlen nagyszombati és pozsonyi nyomtatványok a 17–18. századból címen 2017-ben1 dolgoztam át három, korábban a Magyar Könyvszemlében megjelent közleményt. A változatos tartalmú, jobbára XVIII. századi munkák eltérő kiadványtípusokhoz tartoznak. Túlnyomó többségük olyan kisnyomtatvány, melyek fennmaradását minden valószínűség szerint egykorú használatuk segítette elő: kis formátumú, néhány levélből álló kiadványként nehézség nélkül könyvbe helyezhetők voltak. Később a jelenleg már ismeretlen őrzőkönyvekből kiemelhették őket, elsősorban valószínűleg a gyűjteményüket folyamatosan gyarapítani vágyó magángyűjtők.
Tovább…