A hazai irodalomtudomány eredményeinek regisztrálását célzó, modern értelemben vett bibliográfiai tevékenység csaknem 125 éves múltra tekint vissza. E tevékenység azóta, hogy idősebb Szinnyei József 1876-ban a Figyelő hasábjain közzétette az említett év irodalomtörténeti tárgyú publikációinak jegyzékét, egy rövid időszakot, az 1890-1892-es éveket leszámítva napjainkig töretlennek mondható. Ha végigtekintünk eme örvendetesen hosszú bibliográfiai munkálkodás történetén, láthatjuk, hogy az irodalomtudományi bibliográfiai adatfeltárás és adatközlés csaknem századunk közepéig beérte az irodalomtörténeti írások adatainak évenkénti közzétételével, azaz a kurrens jellegű bibliográfiai adatszolgáltatással.
Tovább…