A Könyvtári Figyelőt 1955-ben indították az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar–Szovjet Baráti Társaság Könyvtártudományi Szakosztálya közös lapjaként akkor még Könyvtári Tájékoztató. Külföldi lapszemle címen. 1958-tól az OSZK Módszertani osztálya, a következő évtől pedig az akkor megalakult Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) jelentette meg Könyvtári Figyelő néven.
1969-től a KMK és az Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács (OKDT) közös folyóirata volt, egészen a Tanács megszűnéséig.

Jelenleg a Könyvtári Intézet lapjaként az Országos Széchényi Könyvtár kiadásában jelenik meg.

Profilja

A folyóiratot azzal a céllal indították, hogy a külföldi könyvtári szakirodalom feltárásával tájékoztassa a könyvtárosokat a nemzetközi fejleményekről, a jelentősebb elméleti és gyakorlati kérdésekről a Könyvtártudományi Szakkönyvtárba járó külföldi folyóiratok dokumentációs feldolgozásával. A lap profilját a hatvanas évektől kezdve kibővítették a hazai könyvtárügy és könyvtárpolitika aktuális kérdéseinek tanulmányokban történő bemutatásával.
Kisebb-nagyobb változtatások után a hetvenes években alakult ki a folyóirat maihoz hasonló szerkezete, bár formátumában, megjelenési gyakorlatában még többször változott. 1990-ben a korábbi dokumentációs folyóirat, a Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom (KDSZ) Külföldifolyóirat-figyelő rovat címen beolvadt a Könyvtári Figyelőbe, hangsúlyossá téve a lap kezdetektől meglévő dokumentációs funkcióit.

Rovatok

  • Tanulmányok (a magyar könyvtárügy helyzetéről, irányításáról, szabványosítási, gépesítési kérdéseiről, a könyvtárosképzésről stb.)
  • Kitekintés (a külföldi könyvtári világ aktuális kérdéseiről)
  • Könyvszemle (könyvismertetések az új külföldi és hazai könyvtári szakirodalomról)
  • Válogatás a Könyvtártudományi Szakkönyvtár új külföldi beszerzéseiből (válogatott gyarapodási jegyzék)
  • Külföldifolyóirat-szemle (referátumok a külföldi szaklapok cikkeiből)

Periodicitás: negyedévente

Szerkesztési elvek

A szerkesztők arra törekednek, hogy a magyar könyvtárügy és könyvtárpolitika lényeges kérdéseiről elemző, átfogó tanulmányokat jelentessenek meg. Ez számonként 4–6 eredeti tanulmányt jelent kb. 100 kéziratoldalon. A külföldi könyvtári világot bemutató rész írásai kb. hasonló terjedelemben jelennek meg.
A lapban közölt írások műfaja igen sokféle: tanulmányok, tömörítések, fordítások, beszámolók, szemletanulmányok, könyvismertetések, kritikák, annotációk, referátumok, hírek.
A könyvismertetések és kritikák a Könyvszemle c. rovatba, az annotációk a gyarapodási jegyzék rovatába kerülnek, a referátumok pedig a Külföldifolyóirat-figyelőben találhatók.
Bármely műfajú legyen a közölni kívánt írás, a legfontosabb, hogy közérthetően megfogalmazott, tárgyilagosan megírt közlemény legyen.
A negyedéves megjelenés mellett efemer írások nem férnek be a profilba, tehát a gyors, kurrens tájékoztatásra nem vállalkozhat a folyóirat. A Könyvtári Figyelő a kiérlelt, időálló, elméleti megközelítésű könyvtári, könyvtárpolitikai írások fórumának tekinthető

Szerkesztők

A szerkesztést egy főállású és két részmunkaidőben foglalkoztatott rovatszerkesztő végzi. A lap munkáját külső szakemberekből álló tanácsadó testület segíti.
A Könyvtári Intézet igazgatója egyben a lap főszerkesztője.

Olvasókör

Elsősorban a nagy közkönyvtárak, a társadalomtudományi profilú szakkönyvtárak, a felsőoktatási intézmények könyvtárai, valamint a könyvtárosképző intézmények munkatársai a folyóirat olvasói, előfizetői.

Terjesztési adatok

A folyóirat éves előfizetési ára: 3000,-Ft + plusz Áfa, + postaköltség
Az egyes számok ára: 750,-Ft + Áfa
Számonként is megrendelhető.
Maradék példányok korlátozott számban igényelhetők a szerkesztőségtől a hiányzó évfolyamok pótlására.

Előfizethető

Írásban, telefonon, ill. faxon a szerkesztőség címén:
Budavári Palota F épület 801. Szoba
Telefon és fax: 224-3795
E-mail: kovacs@oszk.hu
A kéziratokat a szerkesztőség címére várjuk

:: Vissza az oldal tetejére | Vissza a főoldalra ::