FŐSZERKESZTŐ:

dr. Dippold Péter

FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: Kovács Katalin
SZERKESZTŐK: Kovács Katalin (Tanulmányok, Kitekintés, Könyvszemle),
Feimer Ágnes és Novák István (Külföldi folyóirat-figyelő)

Szerkesztőbizottság: dr. Bényei Miklós, dr. Hangodi Ágnes, Haraszti Pálné, Hegyközi Ilona, dr. Jacsó Péter, Káldos János, dr. Mader Béla, dr. Murányi Lajos, dr. Murányi Péter, Pallósiné dr. Toldi Márta, Rácz Ágnes.
Borítóterv: Gerő Éva
Műszaki szerkesztő: Gerő Éva
Szerkesztőség: OSZK-KI Budapest, Budavári Palota F. épület
Telefon: 224-3795, 224-3796
Telefax: 224-3795
E-mail: dippold@oszk.hu, kovacs@oszk.hu, feimer@oszk.hu, novak@oszk.hu

Megjelenik: Negyedévenként.
Ára: 750,- Ft + ÁFA és postaköltség.
Éves előfizetési díj: 4000,-Ft + 5% ÁFA = 4200,- Ft + postaköltség.
Számonként is megrendelhető: 1000,- Ft+5% ÁFA = 1050,- Ft + postaköltség.
Terjeszti az OSZK Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár.
Előfizethető a szerkesztőség címén.

Kiadja: az Országos Széchényi Könyvtár.
Felelős kiadó: Monok István.
Készítette: AKAPRINT Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Balogh Mihály ügyvezető igazgató.
ISSN 0023-3773 (Nyomtatott)
ISSN 1586-5193 (Online)

:: Vissza az oldal tetejére | Vissza a főoldalra ::