Abstracts

453
 

TANULMÁNYOK

 
NAGY Attila: Szakemberek helyett gépek? (Változási tendenciák a könyvtárhasználati szokásokban)
457

PÉTERFI Rita: A könyvtárhasználati szokások alakulása a számítógép- és az internethasználat tükrében

468

KOLTAY Tibor – ÖRDÖGNÉ KOVÁCS Mónika: Digitális
könyvtári témák a könyvtárosképzésben: a képzés Jászberényben és Szombathelyen

485

SONNEVEND Péter: Hazai könyvtártudományi kézikönyvek: szöveggyűjtemény

497

BÁNFI Szilvia: „… a káros sajtóterméknek a terjesztését megakadályozhassam.” A könyvtári zártság gyakorlata a negyvenes évek második feléből

514

KITEKINTÉS

DIPPOLD Péter: Merre tovább katalógus?
521
DUDÁS Anikó: Az autorizálás (authority control) az információ-szervezés és -hozzáférés feladatkörében – definiálás és nemzetközi tapasztalatok
528

PAJOR Enikő: Tématérkép (Topic Map) alkalmazások az interneten

538
SHENTON, A. K.: A kutatási eredmények közzététele a könyvtári-tájékoztatási szakfolyóiratokban (Töm.: Koltay Tibor)
549

DANCS Szabolcs: Középkori szláv kéziratok elektronikus feldolgozása a Bolgár Tudományos  Akadémián: a „Repertórium” projekt

557

KÖNYVSZEMLE

Maros megye 1944-ig – könyvekben
FÜLÖP Mária – FERENCZ Klára: Bibliografia local
retrospektiv a judeului Mure
(Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete 1944.) (Ism.: Gyuris György)

563

Könyvtárügy a pannon térségben.
Fejezetek Pallósiné Toldi Márta kutatásaiból (Ism.: Bartók Györgyi)

568

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ*

Első rész
573
 
Második rész
643
 
 

* A tételek bibliográfiai adatai a MANCI adatbázisban is visszakereshetők
:: Vissza az oldal tetejére | Vissza a főoldalra ::