49. évfolyam, 2003. 3. szám
Archívum
English

Információs szükségletek, információs hátrányok, esélyegyenlőség

PÉTERFI Rita – VIDRA Szabó Ferenc

2002-ben az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete (MTA SZTAKI), az OSZK Könyvtári Intézet és a törökbálinti Volf György Könyvtár konzorciumot hozott létre és sikeresen pályázott “Közérdekű tartalomszolgáltatás kistelepülési könyvtárak számára” témában. A SZTAKI a települési könyvtárak rendelkezésére bocsátott egy honlapszerkesztő programot is, a Könyvtári Intézet munkatársai pedig háttértanulmányt készítettek, amely a SZTAKI számítógépes fejlesztő munkájának kiindulását képezi. Magyarországon 1998 és 2000 között 300 ezerről 715 ezerre nőtt az internethasználók száma, és   2002-ben a számítógéppel rendelkező háztartások egyharmadának volt internet-hozzáférése, de mindez  az összes magyar háztartásnak mindössze 9%-át érinti. Az internethasználók  50%-a lakik Budapesten, 30%-a nagyvárosokban, megyeszékhelyeken. A lakosságnak mintegy 10%-a él ezer főnél kisebb településen,  30%-a pedig 1000–10 000 fős településen. A kistelepülésen élők hátrányait tehát tovább erősíti az információtechnológiai eszközökkel való ellátottság hiánya is. 2001-ben 169 magyarországi település könyvtára jutott a pályázat útján számítógépes hozzáférési lehetőséghez, ill. internethasználathoz. A könyvtárakat  a pályázat keretében a felhasználóképzésre is kötelezték: olyan szolgáltatható tartalmat kell kialakítaniuk, amellyel a helyi, sajátos igényeket kielégíthetik.

 A kutatás célja: 1) a felhasználók valós igényeinek felderítése; 2) a hátrányos helyzetű, mintegy 2200  településen élő állampolgárok sajátos ismereteire alapozó szolgáltatás kialakítása volt.

A tervezési szakaszban irányított, véletlenszerű mintavétellel kiválasztották az alapkutatásba bevonni kívánt településeket, majd interjúkat készítettek. A mintákat négy alcsoportra bontották: tanulók, aktívak, hivatásos kultúraközvetítők és inaktívak csoportjára. Az elkészült tanulmány összegezte az érintett csoportok által leggyakrabban megfogalmazott és a mindennapi eligazodáshoz szükségesnek mondott igényeket, majd készítettek egy tematikus linkajánlót a fontosabb internetes honlapokról. A válaszok  igazolták, hogy a kistelepülésen élőknek speciális információs szükségleteik vannak.  A kistelepülésen élő, és ott dolgozó személyek (beleértve a hivatásos kultúraközvetítőket is) esetében erősen szórt a mezőny (volt olyan művelődési szakember, aki munkaideje felét az internet mellett tölti, de volt olyan pedagógus és könyvtáros is, aki bekapcsolni sem tudta a számítógépet). Utóbbiak esetében a munkahelyi továbbképzés segíthet. Az inaktívak csoportjában meg kell változtatni a számítógéppel kapcsolatos attitűdöt, rá kell ébreszteni őket a számítógép és az internet hasznosságára. Fontos egy támogató,  együttműködő környezet (pl. család, segítők) szerepe is. Segítő szerepet tölt be a könyvtáros, aki az ott élőket támogatja az információk megszerzésében, ezáltal a hátrányos helyzet csökkentésében.

(Könyvtári Figyelő (Library Review) 2003. 3. 527 – 547. p.)

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek