49. évfolyam, 2003. 3. szám
Archívum
English

Gondolatok a folyóirat-repertóriumokról

KOLTAY Klára

A folyóirat-repertóriumok sorsáról és az egységesedés irányába ható szolgáltatás kialakításáról gondolkodva a szerző először bemutatja, hogy a használók milyen célra és hogyan használják ezeket az adatbázisokat, s egyáltalán mit várnak el egy ilyen adatbázistól.
Egyetemi könyvtári környezetben például a használók nem tesznek különbséget a repertóriumokat, szakbibliográfiákat, tartalomjegyzék-szolgáltatást tartalmazó tájékoztatási eszközök között. A tipikus keresés egy adott szerző műveire, ill. egy adott témához kacsolódó cikkek keresésére irányul. A jól használható adatbázisnak megbízhatónak és, pontosnak kell lennie, de fontos, hogy legyen részletesen megadott gyűjtőköre, tételes folyóiratjegyzéke, a feldolgozás pedig legyen folyamatos és naprakész és tájékoztasson a lemaradásról. Gyakori, hogy a használó egy konkrét cikk keresése közben, ha a használt adatbázisban nem teljes a regisztráltság, egy másik, esetleg eltérő struktúrájú adatbázist is kénytelen használni. A könyvtárosok feladata, hogy tájékoztassanak a rendelkezésre álló folyóirat-gyűjtemények használatáról, ill. on-line katalógusaikban összegyűjtsék egy-egy folyóirat leírásához a kapcsolódó tartalomjegyzék- és teljes szöveges szolgáltatásokat. A helyi adatbázisokon átívelő tárgyi és szerzői keresési lehetőség kialakításához széles körű könyvtári együttműködésre van szükség. Az együttműködésnek több formája képzelhető el:

  1. a helyi katalógusban a folyóiratok leírását kiegészítik a folyóirathoz kapcsolódó elektronikus információkra, tartalomjegyzékekre, összefoglalókra, a teljes szövegek meglétére és elérésére vonatkozó információkkal, ill. ezeket a közös katalogizálási adatbázis tartalmazza, kiegészítve a lelőhely-adatokkal.

  2. közös keresőfelület létrehozása, lehetővé téve az adatbázisok együttes keresését.

  3. a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerhez (ODR) hasonló, de nem a monográfiákra, hanem a cikkre vonatkozó közös cikk-adatbázis létrehozása a helyi rendszerekben készülő feltárásokból.

  4. a 2002 év végén lezárt Időszaki Kiadványok Repertórium Adatbázis (IKER) folytatása, kibővített gyűjtőkörrel és kapacitással.

Az együttműködés alapja mindegyik modell esetében a MARC vagy MARC-kompatibilis adatcsere-formátum használata.

(Könyvtári Figyelő (Library Review) 2003. 3. 495 – 501. p.)

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek