46. évfolyam, 2000. 4. szám
Archívum


TARTALOM
 

Pallósiné Toldi Márta: Miért nincs, ha van...? 
Korszerűtlen könyvtárkép és hiányzó terminusok a szerzői jogi törvényben

     Rezümé     Teljes cikk
Dobó Katalin: Az elektronikus szürke irodalom új formái, témái és felhasználása     Rezümé

     Teljes cikk

Salgáné Medveczki Marianna: A szürke irodalom szolgáltatása az interneten. 
Az európai SIGLE projekt és adatbázis

Rezümé
Bakonyi Géza: A digitális szürke irodalom és az olvasói igényekRezüméTeljes cikk
Bényei Miklós: A magyarországi helyismereti tevékenység vázlatos történeteRezüméTeljes cikk

Bánfi Szilvia: A Szabad Európa Rádió hangdokumentumainak adatbázisa az Országos Széchényi Könyvtár integrált rendszerében
 

Rezümé

   Teljes cikk

KITEKINTÉS
 

Katsányi Sándor: Magyar olvasáskultúra túl a határokon. Rendhagyó könyvszemle      Rezümé     Teljes cikk
Suller Ildikó Tünde: A vajdasági magyarok olvasáskultúrája          
Lancester, F. W.: Újabb gondolatok a papír nélküli társadalomról. (Töm.: Mohor Jenő)          

Lor, Peter Johan: Nemzeti tároló stratégiák a nemzeti könyvtárak szemszögéből. 
(Töm.: Mohor Jenő)

          

Haines, Margaret: Brit vízió: az Egyesült Királyság Könyvtári és Információs Bizottságának elképzelései a könyvtárak jövőjéről az információs társadalomban. (Töm.: Mohor Jenő)

          

Klopfer Ágnes: Képek a francia könyvtárakról. Egy továbbképzés tapasztalatai

          

VÁLOGATÁS AZ OSZK ÚJ SZERZEMÉNYEIBŐL
 

KÖNYVSZEMLE
 

Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1994–1998. 
Szerk. Kovács Ilona. (Ism.: Pogány György)

          

„Az írástudói mesterség jelentette igazi hivatását”. 
Gondolatok a Szentmihályi-emlékkötetről 
Szentmihályi János emlékkönyv. Szerk. Nagy Anikó, Kégli Ferenc
(Ism.: Sonnevend Péter)

          

Jó tudni... (Az ASLIB Know how guide füzeteiről)
ASLIB. Know how guide (Ism.: Mohor Jenő)

          

VÁLOGATÁS A KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI SZAKKÖNYVTÁR ÚJ BESZERZÉSEIBŐL
 
 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRAT-FIGYELŐ
 

Könyvtár- és információtudomány          
Könyvtár- és tájékoztatásügy          
Könyvtárak és tájékoztatási intézmények          
Munkafolyamatok és szolgáltatások          
Tájékoztatási rendszerek          
Vezetés, irányítás          
Felhasználók és használat          
Információ-előállítás, megjelenítés és terjesztés          
Könyvtárgépesítés, könyvtárépület          

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2001/03/19)