46. évfolyam, 2000. 3. szám
Archívum
EnglishDeutsch

A könyvtár tevékenységének és szolgáltatásai minőségének értékelése az európai modell alapján

ZALAINÉ KOVÁCS Éva

Új irányzatnak számít a minőségfejlesztés területén az önértékelésen alapuló teljes körű minőségirányítás (TQM) megjelenése. Az új szemléletmód szerint a hangsúly a felhasználón van, az ő kimondott és látens igényeinek kielégítése érdekében működik a szervezet. A szervezetnek el kell köteleznie magát a napról napra történő továbbfejlesztés mellett. A szerző a TQM-et alkalmazó szervezetek elismerésére alapított európai minőség díjhoz kapcsolódó modellt (Európai Minőségirányítási Alapítvány EFQM kiválósági modellt) bemutatva szorgalmazza könyvtáraink csatlakozását ehhez a szemléletmódhoz. Bemutatja a PDCA ciklusra (tervezés, végrehajtás, ellenőrzés, beavatkozás) épülő RADAR logika lényegét, melynek cikluselemei (eredmények, megközelítés, alkalmazása, értékelés, átvilágítás) lefedik és tükrözik a szervezet eredményeit. Ezt az önértékelési modellt vezették be Nagy-Britanniában a közkönyvtárak és információs intézmények számára ún. LISIM könyvtári önértékelési modellként (LISIM – Loughborough University Information Sector Improvement Model), amelynek középpontjában a vevő/használó/központúság áll. A modell lényeges eleme a marketing stratégia kialakítása, az érintettek bevonása, s a cselekvésre ösztönzés.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2001/04/19)