46. évfolyam, 2000. 3. szám
Archívum
EnglishDeutsch
 

A hivatkozásszám nő, az elavulás csökken. Van-e kapcsolat?  

Idézetelemzéses oknyomozás élettudományi folyóiratokban.

MARTON János – RADÓ Rita – SRAMEK Réka

A tanulmány a bibliometria legbizonytalanabb területének, az elavulásnak a vizsgálatával foglalkozik. Először a kérdés elméleti hátterét, a témával korábban foglalkozó kutatók (Price, Griffith, Száva-Kováts, Marton) megállapításait (pl. újdonság effektus, impakt faktor, felezési idő, Price index, idézetsűrűség stb.) foglalja össze, majd a szerzők által 12 biológiai, 9 biokémiai és 9 kardiológiai folyóiratmintán elvégzett elemzés bemutatása következik. A jelzett élettudományi folyóiratokban a szerzők a következőket vizsgálták: 1) a hivatkozások koreloszlása és a cikkenkénti hivatkozásszám összefüggései; 2) a hivatkozás/cikk érték és koreloszlásának kapcsolata; 3) a koreloszlás és a publikáció típus közötti összefüggés; 4) a cikkek és egyéb publikációk szerepe és alakulása az élettudományokban. A vizsgálat a biológiai folyóiratoknál az 1-5, a többinél az 1-5, a 6-10 és a 10 évnél régebbi hivatkozásokat vette számba. Megállapítható, hogy 1974-1998 között a folyóiratok hivatkozás/cikk adatai emelkedést mutatnak, a hivatkozásszám és a Price index (az idézettömegből az első öt évre esők százalékaránya) ez idő alatti változása közt fordított arányosság tapasztalható. Minden más publikációtípushoz képest a folyóiratokra adott hivatkozások száma sokkal nagyobb mértékben nőtt a vizsgált időben. A kísérlet kimutatta a Price index értékének erőteljes csökkenését, így megállapítható, hogy erős negatív korreláció áll fenn az azonos évi hivatkozás/cikk értékek és a Price index között.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2001/04/19)