45. évfolyam, 1999. 3. szám
Archívum
English Deutsch

Pályázat az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatói munkakörére
Monok István

A tudományos könyvtáraknak meg kell találniuk a helyes választ az információtechnológia változásából fakadó feladatokra, a könyvtáros szakma fejlődéséből származó, az elmélet és a szakmai valóság közti ellentmondások feloldására, és a könyvtári tudományos munka, valamint a könyvtárak szolgáltató funkciója közötti feszültség kezelésére.
Az intézmény vezetésével kapcsolatban kiemelt területek: a belső információáramlás hatékonyabbá tétele, a könyvtár stratégiai céljainak megismertetése a dolgozókkal; mentalitásváltás az információtechnikai eszközök használatában; a szervezeti széttagoltság csökkentése; a nemzeti könyvtár kapcsolatának aktívabbá tétele más könyvtárakkal és a tudományos intézményrendszer tagjaival; a központi bibliográfiai szolgáltatások és a használók kapcsolatának fejlesztése; a könyvtáron belüli tudományos munkák pl. a saját állományra irányulók - támogatása; a nemzetközi együttműködés kibővítésével Kárpát-medencei Fórum létrehozása.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/19)