45. évfolyam, 1999. 3. szám
Archívum
English Deutsch

Gondolatok a könyvtári menedzsment és a minőségmenedzsment oktatásáról
Boda István - Gomba Szabolcsné

1999 tavaszán a kecskeméti megyei könyvtárban konferenciát tartottak a minőségbiztosítás kérdéséről, lezárva ezzel egy hároméves, a British Council által támogatott programot. Az ott elhangzottak ösztönözték a szerzőket a téma rendszerezésére. Összefoglalják azokat a tényezőket, amelyek a könyvtári szolgáltatások minőségét meghatározzák. Ezek 1) A könyvtár vezetői (célok, stratégia, könyvtári szervezet, a beosztottak irányítása; a könyvtári tevékenységek kontrolláltsága); 2) A könyvtár erőforrásai /személyi- és anyagállománya/ (a vezetés, a személyzet, a vállalati kultúra, anyagi eszközök); 3) A könyvtár mint minőségügyi rendszer (a minőségügyi rendszer eljárásai, a könyvtári dokumentációs rendszer ); 4) A könyvtárhasználókkal való kapcsolat (könyvtárkép, közvetlen kapcsolat a használókkal). A TQM bevezetésénél figyelembe kell venni a könyvtár érettségi (fejlettségi) szintjét. Az ISO 9000 szerinti tanúsításhoz is már egy meghatározott szinten kell állnia a könyvtáraknak (dokumentált, szabványosított, technológiailag fejlett, folyamatorientált), a TQM-hez még ennél magasabb szintű elvárásoknak kell megfelelni. Az ISO szerinti minőségbiztosítás bevezetéséhez kb. 1-2 év szükséges, s ennek megvalósításához többnyire reális eséllyel rendelkeznek könyvtárak. A szerzők összefoglalják a teljes körű minőségbiztosítás alapelveit, a TQM kiegészítő elveit, s áttekinthető táblázatban rögzítik ezeket.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/19)