45. évfolyam, 1999. 1. szám
Archívum
English Deutsch

A magyar sajtó tíz éve a rendszerváltozás után
Nagy Anikó

A magyarországi lapkiadást egy 1986-ban kiadott törvény szabályozza, mely kimondja, hogy új belföldi időszaki lap alapítását be kell jelenteni a kulturális tárca sajtóigazgatásának, a megjelent sajtótermékekből kötelespéldányt kell szolgáltatni. A 60/1998. (IIL27.) rendelet alapján 6 kötelespéldányt kell beszolgáltatni, melyből 2 példány a nemzeti könyvtár gyűjteményét és a nemzeti bibliográfiai feltárást szolgálja.
A sajtóban 1990 és 94 között ment végbe az a fordulat, amelynek következtében megváltoztak a tulajdonosi és irányítási viszonyok. A cikk elemzése az OSZK Időszaki Kiadványok Bibliográfiája -- Magyar Periodika Adatbázis alapján készült, az 1988 és 1997 közötti évekre.
1987--1997 között évenként 3500-nál több kiadvány jelent meg, a nagyobb arányú csökkenés 1994 után következett be. Mivel a legtöbb új kiadvány 1991-ben jelent meg, a címváltozásokhoz kapcsolódó elemzésekhez ez az év szolgált támpontul. Címváltozás történik, ha a lap tartalma megváltozik, ha kiadóváltás, vagy közreadó változás történik, ill. ha a földrajzi elnevezés módosulása jár címváltozással. A magyar sajtó tartalmi, tipológiai szempontú vizsgálata az 1987--es, 1992-es és 1997-es év alapján készült. 1987-ben 48 politikai lap jelent meg, s mindegyik az MSZP kiadványa volt, 1992-ben a pártok saját lapokat indítottak, így számuk 175-ra nőtt, 1997-re 71-re csökkent. Nőtt a megyei közéleti, valamint a gazdasági egyesületek által kiadott lapok száma. Folyamatosan nőtt a hirdetési és reklámújságok száma, hasonlóan az egyházi lapoké is. Egyre több kiadvány jelent meg CD-ROM-on vagy az Interneten (150 magyar nyelvű lap). A nemzeti bibliográfia nem dolgozza fel a csak hálózaton elérhető kiadványokat, viszont az ISSN-nel rendelkezőket nyilvántartja az ISSN adatbázis.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek (2000/04/19)